Novinky v dávkách a příspěvcích na rok 2018

Vydáno 1.11.2017 Příspěvky a dávky Pavla Jelínková

Pro rok 2018 proběhne v oblasti sociálních dávek řada změn. Sociální sféra zaznamenala navýšení příspěvků a dávek v mnoha oblastech. Jejich přehled vám nyní přinášíme.

Novinky v dávkách a příspěvcích na rok 2018

Dojde k navýšení starobních, invalidních, vdovských a vdoveckých důchodů, zvedla se i minimální mzda, nemocenské dávky spolu s rodičovským příspěvkem a přídavky na dítě. Nově je nastavena dávka dlouhodobého ošetřovného, k tomu byl zvýšen příspěvek na zdravotně postižené zaměstnance.

Minimální mzda

Od 1. ledna 2018 se zvýší minimální měsíční mzda z 11 000 Kč na 12 200 Kč. Nově je stanovena i minimální hodinová mzda, která se zvedá ze současných 66 Kč na 73,20 Kč. Díky tomuto opatření se valorizují i ty nejnižší úrovně mzdy pro zaměstnance v oborech a firmách, kde není sjednána kolektivní smlouva.

Starobní a další důchody

Valorizace všech důchodů (od starobních přes všechny stupně invalidních až po vdovecké a vdovské) se realizuje v lednu 2018. Do chystaného navýšení se úplně poprvé započte 50% růst reálných mezd v roce 2016. Tímto krokem se valorizace posouvá na jinou úroveň a důchody se zvednou cca o 475 Kč. Na základě toho se mění i základní výměra důchodu k 1. lednu 2018, která se navýší o 150 Kč na aktuálních 2 700 Kč. Druhá složka důchodů – procentní výměra, je nově stanovena na 3,5 %.

Zavedení dlouhodobého ošetřovného

Tato dávky má pomoci od 1. 1. 2018 rodinám s péčí o jejich nemocného člena, a to po jeho propuštění z nemocnice, kde pobyl minimálně 7 dní, a při potřebě celodenní péče o něj doma po dobu minimálně 30 a maximálně 90 dní. Vše se řeší skrz ošetřujícího lékaře, včetně potvrzení pro zaměstnavatele.

Pečující osobě bude po dobu poskytování této péče přiznána a vyplácena náhrada mzdy z nemocenského pojištění ve výši 60 % denního vyměřovacího základu, a to bez ohledu na to, zda je zaměstnanec či živnostník. Legislativa jistí takovému pečujícímu to, že mu nemůže zaměstnavatel dát výpověď a také návrat na původní pozici s původní náplní práce.

Zvýšení nemocenské dávky

U dlouhodobé pracovní neschopnosti se navýší nemocenská tak, že po 31. dni pracovní neschopnosti obdrží nemocní 66 % procent denního vyměřovacího základu a od 61. dne to bude celých 72 %.

Rodičovský příspěvek

Rodičovský příspěvek díky změnám legislativy bude možno čerpat rychleji. Zvedá se i okruh rodin které dosáhnou na přídavky na dítě i výše samotných přídavků na dítě. Daňová úleva na první dítě bude také vyšší.

Rodičovský příspěvek lze nyní čerpat až ve výši 32 tisíc korun měsíčně. Tím lze tento příspěvek vyčerpat rychleji a uspíšit návrat do práce. A tak si částku rodičovského příspěvku, která činí celkem 220 000 korun, budou moci rodiče vyčerpat za kratší dobu než v současnosti. Je to samozřejmě na zvážení každé rodiny, jak si rodičovský příspěvek nastaví.

Vyšší je i možnost čerpání dávky rodičů bez vyměřovacího základu (OSVČ, studenti, nezaměstnaní). Tyto skupiny osob mohou čerpat rodičovský příspěvek až do výše 7 600 Kč a zkrátit jeho čerpání až na tři roky.

Přídavek na dítě

Na přídavek na dítě dosáhne od roku 2018 více rodin, jelikož se navyšuje koeficient rozhodného příjmu na 2,7násobku životního minima. Rodinám se tak zvýší přídavky o 300 korun, což podle věku dítěte činí 800 Kč, 910 Kč a 1000 Kč.

Vícerčata

U vícerčat je celkový objem rodičovského příspěvku stanoven na 330 000 Kč, přičemž se navyšuje i daňová úleva o 150 Kč a činí od počátku roku 2018 částku 15 204 Kč za rok. Změny v příspěvcích lze realizovat již před účinností novely zákona, při splnění nároku na příspěvek.

Příspěvek na OZP zaměstnance

Osoby zdravotně postižené ve firmách dostanou na svá chráněná místa rovněž přidáno. Subjektu, který zaměstnává na chráněných pracovních místech více než 50 % osob se zdravotním postižením (z celkového počtu zaměstnanců) obdrží na podporu zaměstnávání těchto osob částečnou úhradu vynaložených nákladů na mzdy spolu s dalšími náklady, a to ve výši 75 % skutečně vynaložených prostředků na mzdy zaměstnance OZP v pracovním poměru, a to včetně sociálního a zdravotního pojištění i povinných odvodů z vyměřovacího základu tohoto zaměstnance. U OZP je maximální výše příspěvku 9 500 Kč a u OZZ 5 000 Kč. A protože se navýšila minimální mzda, dochází k 1. 1. 2018 i k navýšení příspěvku o 800 Kč.

Zdroj fot: Pixabay.com