Novinky v sociální oblasti v roce 2017

Vydáno 8.1.2017 Pomoc v domácnosti Pavla Jelínková

Co se letos v roce s číslovkou 2017 změní? Bude něco nového v důchodech, sociálních dávkách a příspěvcích či v legislativě? Ano, bude. Přinášíme vám sumář toho nejpodstatnějšího ze sociální oblasti pro rok 2017.

Novinky v sociální oblasti v roce 2017

Začneme poslední otázkou. Co se legislativy týče, bude rok 2017 rokem, kdy se ukončí legislativní proces u tří zákonů, které následně začnou platit od roku dalšího – s číslovkou 2018.

Reklama

Které zákony to jsou?

 • novela zákoníku práce
 • novela zákona o zaměstnanosti
 • novela zákona o sociálních službách

Co v novelách nakonec bude obsaženo, a jak to ovlivní dané sféry, můžeme zatím jen odhadovat. Vrátíme se k těmto zákonům v počátku příštího roku, tedy roku 2018, během kterého by měla naběhnout jejich účinnost.

Rok 2017 je spojen se změnami v některých sociálních oblastech

 • starobní, invalidní i vdovské důchody se zvednou v průměru o cca 308 Kč měsíčně od 1. 1. 2017
 • premiéru má zcela nová dávka tzv. otcovské poporodní péče, termín účinnosti není upřesněn, dle legislativních procesů se předpokládá podzim 2017
 • s rodičovským příspěvkem se bude moci flexibilněji nakládat, opět ještě termín účinnosti nedefinován, dle legislativních procesů se předpokládá zima 2017
 • navyšuje se minimální mzda z původních 9 900 Kč na 11 000 Kč od 1. 1. 2017
 • znovu se zavádí veřejná služba

Důchody

Za pomoci novely zákona o důchodovém pojištění z července 2016, bylo možno nařízením vlády navýšit důchody – a to jak starobní, tak invalidní, stejně jako vdovské i vdovecké.

Výpočty důchodů přiznávaných od 1. 1. 2017

 • všeobecný vyměřovací základ za rok 2015 ve výši 27 156 Kč
 • výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu 1,0396
 • první redukční hranice pro stanovení výpočtového základu ve výši 12 423 Kč
 • druhá redukční hranice pro stanovení výpočtového základu ve výši 112 928 Kč
 • výše základní výměry starobního, invalidního, vdovského, vdoveckého a sirotčího důchodu od roku 2017 činí 2 550 Kč

Zvýšení důchodů v roce 2017

Důchody starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí přiznané před 1. lednem 2017 se zvyšují od splátky důchodu splatné po 31. prosinci 2016 tak, že se

 • základní výměra zvyšuje o 110 Kč na 2 550 Kč
 • procentní výměra zvyšuje o 2,2 %
 • příplatky k důchodu přiznané před 1. lednem 2017 se zvyšují o 2,2 %

Otcovská poporodní péče

Je novou dávkou pro otce. Novopečení tátové mají možnost využít po narození potomka dávku tzv. otcovské poporodní péče, v trvání jednoho týdne a využít ji v době do šesti týdnů věku dítěte. Nástup není možno přerušit, a využít nárok může i ten otec, jehož dítě se narodilo v období 6 týdnů před účinností zákona.

Dávka se bude čerpat z nemocenského pojištění, z něhož bude otec dítěte po jeden týden dostávat 70 % vyměřovacího základu svého výdělku. Podpora bude stejná jako výše peněžité pomoci v mateřství. Tato nová dávka začne platit zřejmě až ke konci roku 2017.

Flexibilnější rodičovský příspěvek

V průběhu roku 2017 se zjednoduší pravidla pro vyplácení a čerpání rodičovského příspěvku. Dojde ke zrušení současného omezení horní hranice měsíční výše rodičovského příspěvku a bude možno čerpat dávku až do výše peněžité pomoci v mateřství (cca 32 000 Kč), přičemž celá částka rodičovského příspěvku ve výši 220 000 Kč bude moci být vyčerpána za kratší dobu než v současnosti (za 6 měsíců u nejvyšší peněžité pomoci v mateřství).

Nově lze volit výši čerpání rodičovského příspěvku až do výše 7 600 Kč měsíčně a zkrátit si tak dobu čerpání rodičovského příspěvku až na tři roky.

S tím dochází i k úplnému zrušení podmínky sledování docházky dítěte do předškolních zařízení, když v současnosti je sledována docházka pouze u dětí mladších dvou let, kdy tyto mohou pobývat v předškolním zařízení maximálně po dobu 46 hodin v kalendářním měsíci. Tato podmínka bude zcela zrušena a bude se sledovat jen řádná péče o dítě v rodině.

Navýšení minimální mzdy

Od ledna 2017 bude minimální měsíční mzda činit 11 000 Kč, minimální hodinová mzda vzroste z 58,70 Kč na 66 Kč. Tím se zvyšují i sazby nejnižších úrovní zaručené mzdy. Zároveň se ruší zvláštní sazba minimální mzdy i zvláštní sazby nejnižších úrovní zaručené mzdy pro zaměstnance s invalidním důchodem. Bude tak platit jedna sazba minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy pro všechny zaměstnance. Se sjednocením minimální mzdy pro všechny souvisí také zvýšení příspěvku na zaměstnávání osob se zdravotním postižením, a to o 700 Kč.

Zvýšení minimální mzdy má vliv také na výši slevy na dani za umístění dítěte v předškolním zařízení, kterou je možno uplatnit právě ve výši maximálně minimální mzdy za rok.

Nemocenské pojištění

Redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu, který slouží pro výpočet výše dávek nemocenského pojištění, jsou pro rok 2017 následující

 • první redukční hranice činí 942 Kč
 • druhá redukční hranice činí 1 412 Kč
 • třetí redukční hranice činí 2 824 Kč

Částka rozhodného příjmu potřebná pro účast na nemocenském pojištění činí 2 500 Kč i v roce 2017.

Veřejná služba

Zavedení veřejné služby by mohlo mít příznivý dopad na mnohou sociální sféru, neboť tak by mohlo dojít k vyššímu počtu dobrovolníků v sociálních službách. Bude spadat pod úřady práce, a spojena s dalšími subjekty. Služba se promítne do výše příspěvku na živobytí u dlouhodobých příjemců dávek pomoci v hmotné nouzi. V případě, že osoba bude vykonávat veřejnou službu, zvýší se jí částka příspěvku na živobytí.

Stále ale platí, že u zranitelných skupin osob (z důvodu zdravotního stavu, věku nebo péči o závislou osobu) veřejná služba vyžadována nebude.

Zdroj foto: Pixabay.com

Tagy: důchody, legislativa, minimální mzda, otcovské poporodní péče, rodičovský příspěvek, sociální sféra, veřejná služba