Nutná péče o osobu blízkou

Vydáno 26.6.2013 Pomoc v domácnosti Pavla Jelínková

Jsou situace, kdy se o blízkého člověka již nelze dost dobře postarat a přitom zároveň docházet do zaměstnání. V tomto momentě je jediné řešení – odchod z práce a přechod na celodenní nutnou péči o osobu blízkou jako hlavní pečující. Kam ale směřovat podklady k této péči? A jaké jsou okolnosti takového „přivýdělku“?

Příspěvek na péči o osobu blízkou

Příspěvek na péči je sociální dávka, určená osobám, které jsou z důvodu svého zdravotního stavu odkázány na pomoc jiné osoby. Nárok na příspěvek vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Příspěvek na péči je tedy poskytován ze státního rozpočtu a lze jej použít na úhradu péče od organizací, které jsou zapsány v registru poskytovatelů sociálních služeb MPSV, nebo na výdaje, které vzniknou pečující osobě (například vám jako rodinnému příslušníkovi). Je dobré vědět, že cizinci bez trvalého pobytu na území ČR či EU mají na příspěvek nárok jen za určitých okolností definovaných v §4 zmíněného zákona.
Další informace o příspěvku naleznete také v tomto našem článku.
Pečujete-li o člověka, který na na příspěvek má ze zákona nárok, určitě si o něj požádejte.

Jak a kde požádat?

O příspěvek na péči lze požádat na úřadě práce, a to na základě vyplněného formuláře, doložených dokumentů a dalších náležotostí (více viz zde). Ve formuláři uvedete, zda jste vy hlavní poskytovatel péče, nebo je vaše péče kombinována s nějakou organizací zapsanou v registru poskytovatelů sociálních služeb.
Sociální pracovníci jsou následně povinni terénně prověřit v místě bydliště žadatele jeho zdravotní stav a podmínky života, také jej mohou vyzvat k podstoupení lékařské prohlídky. Posuzuje se aktuální zdravotní stav žadatele – mobilita, orientace, schopnost se dorozumět, samostatnost při stravování, oblékání a hygieně, péče o domácnost. Rozhodnutí o tom, zda je příspěvek přiznán a v jaké výši, trvá cca dva až tři měsíce. A pokud je příspěvek žadateli odsouhlasen, dostane ho i zpětně k začátku měsíce, kdy byla žádost podána.

Po schválení…

  • V případě schválení příspěvku pro závislost III. a IV. stupně je nutností v rámci péče o blízkého dát výpověď ze zaměstnání.
  • Následně je nutné se nahlásit na úřadu práce jako hlavní pečující osoba.
  • Poté své zdravotní pojišťovně odevzdat Potvrzení prokazující dobu poskytování péče.
  • Také doporučujeme Potvrzení o péči odeslat na ČSSZ, i když to není povinnost. ČSSZ tyto doklady vyžaduje až ve chvíli, kdy si sami žádáte o důchod, ale v té době už tyto doklady mohou být nečitelné nebo je nemusíte najít.

Pokud nepobíráte nějaké další sociální dávky, není nutné dál nikam skutečnost, že jste pečovatel o osobu blízkou, hlásit.

Dělení příspěvku

Není vůbec problém, aby se příspěvek na péči dělil mezi pečující osoby – tedy mezi vás a další osobu, pokud pečujete oba. Příspěvek musí být za péči zaplacen celý a úřadu práce se vykazuje jen to, že byl příspěvek zaplacen osobě za péči. Vy už nebudete dokladovat nic víc, než to, že jste hlavní pečující osobou a péči tak poskytujete.

Výdělek u příspěvku na péči o osobu blízkou

O další pečující osobě se zmiňujeme proto, že je to situace, kdy si lze reálně v této situaci přivydělat. V případě, že pečuje jen jedna osoba, je to sice možné a povoleno, leč při celodenní péči nereálné, protože péče musí být poskytnuta v potřebném rozsahu (tedy při úkonech nebo životních potřebách, které daná osoba nezvládá). Ale fakticky můžete mít výdělek v jakékoli výši a úvazek v zákonném rozsahu. Příspěvek na péči se nekrátí, neodebírá, ani jinak neupravuje v závislosti na výši a rozsahu příjmů.

Sociální a zdravotní pojištění

Sociální a zdravotní pojištění zaměstnavatel platí za pečujícího zaměstnance stejně jako za každého jiného. Nepřináší mu to žádné úlevy v souvislosti s tím, že je už za vás plátcem pojistného stát. Přednostní je vždy příjem z výdělečné činnosti.

Podpora v nezaměstnanosti

Pokud péči ukončíte a přestanete být pečující osobou, výše případné vaší následné podpory se stanovuje ze zaměstnání (a je jedno, jak velký byl úvazek), které bylo ukončeno v předchozích dvou letech. Ne z výše příspěvku na péči.

Zdroj foto: www.flickr.com

Tagy: Česká správa sociálního zabezpečení, Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, péče o osoby s hendikepem, péče o seniory, Úřad práce České republiky