Osud krizových linek - úpadek, nebo vzestup?

Vydáno 5.12.2014 Pomoc v domácnosti Pavla Jelínková

Krizové linky – pro děti, seniory a handicapované – všichni dobře známe. Jsou užitečné, pomáhají a mnohdy zachraňují lidské životy. Jaký je jejich vývoj v čase? Fungují stejně, nebo se ruší a ubývá jich? Kde nejsou a existuje plnoprávná náhrada?

Osud krizových linek - úpadek, nebo vzestup?

Každý člověk v životě zažívá nesnáze a strasti. Někdo si s nimi poradí lépe, jiný hůře. Z tohoto důvodu byly zřízeny krizové linky – pro děti, dospělé, seniory a handicapované. Mohou být velkou pomocí v případě psychické a domácí krize, šikany, problémů ve škole, v zaměstnání a mnoha dalších krajních prožitků.

V globálu mohou krizové linky pomoci a poradit v těchto oblastech:

 • stagnace, osamělost a ztráta smyslu života
 • výchova dětí a problematické situace s nimi
 • péče o seniory, nemocné a postižené blízké osoby
 • četné osobní, rodinné a partnerské problémy
 • domácí násilí fyzického a psychického rázu
 • násilí – znásilnění či pohlavní zneužití
 • různé typy závislostí a poruch chování
 • sexuální a gynekologické problémy
 • nezaměstnanost a finanční tíseň
 • existenční obtíže a problémy s bydlením
 • deprese, úzkosti, sebevražedné myšlenky a pokusy o sebevraždu
 • ztráta nebo úmrtí blízké osoby
 • a mnohé další situace, jež lidé nedokáží sami zvládat

Jaké krizové linky jsou dnes k dispozici?

Seznam všech krizových linek a dalších poraden, jež využívají například i online komunikaci na portálu, Skype či ICQ, je obsáhlý. Jejich využití však není nic nepatřičného a lidé by se neměli obávat je použít a svěřit se svými strastmi a trápením. Už jen samo sdělení pomáhá a nastoluje úlevu. V neposlední řadě se dostane dotyčnému odborné rady a pomoci. Navíc se odbourá zbytečný stres, který by mohl vyústit v tragické rozuzlení.

Seznam krizových linek

Jak se vyvíjí krizové linky v čase?

I když se zdá seznam krizových linek a linek pomoci obsáhlý, tak jen stěží pokrývá všechny regiony Česka. V porovnání od našeho článku Krizové linky nejen pro děti mládež byla funkčnost linek zachována – tedy počet linek zůstal, ovšem došlo k mírné redukci a úpravě provozní doby. Důvodem je nedostatek financí, s nimiž se mnohé organizace potýkají. Provozní doba je u těchto organizací vždy uvedena.

Tady pak v případě nutnosti mimo provozní dobu těchto omezených linek supluje jejich práci a prvotní zachycení obtíží Městská policie a linka 156, Policie české republiky a linka 158 a zdravotní pohotovostní služba daných měst a obcí. Jde-li o zdravotní problémy, okamžitě kontaktujte svého lékaře či pohotovostní službu. Záchrannou službu na telefonním čísle 112 volejte pouze v případě nouze.

Seznam linek Pomoc v tísni

Regionální poradenské a krizové linky zřizují ještě další subjekty po celé republice. Informace o nich lze získat na magistrátech měst a obecních úřadech.

Zdroj foto: www.flickr.com

Tagy: hepl linka, krizová linka, krizové situace, odborná pomoc