Jedno z ožehavých témat dneška: Pastorační a spirituální péče

Vydáno 25.2.2016 Péče o seniory Pavla Jelínková

V Česku se objevuje nová služba, která je vzhledem ke stárnoucí populaci u nás zcela určitě potřebná. Je jí pastorační a spirituální péče, která může lidem na sklonku života značně – obzvláště psychicky – pomoci.

Jedno z ožehavých témat dneška: Pastorační a spirituální péče

Služba je u nás v ČR nabízena jen velmi málo, je jí jako šafránu. Ale bylo by dobře, kdyby institucí jež ji poskytují bylo mnohem více.

Kvalitní podzim života

Tou úplně první, jež u nás službu nabízí je zapsaný ústav Kvalitní podzim života,z.ú., který nabízí komplexní služby pro seniory – poskytování sociálních služeb seniorům, terénní sociální služby pro seniory, vzdělávání a osvětu seniorů, seniorům, také ale občanům, kterým byl přiznán starobní či invalidní důchod, nebo lidem se zdravotním postižením, občanům se sníženou mobilitou, občanům, kteří potřebují v průběhu své rekonvalescence pomoc další osoby, i rodinám, kterým se narodily současně 3 a více dětí, a to do 4 let jejich věku.

Pastorační a spirituální služba

A nyní přidávají pastorační a spirituální péči. Je to vždy vše o lidských potřebách. Každý z nás má mimo těch biologických a sociálních i potřeby duševní a duchovní. A nemusí to vždy být o náboženství, ale spíš o útěše v těžkých chvílích, kdy již dotyčný cítí blížící se konec své poutě po světě. Služba pastorační péče nabízí lidem blízkost, porozumění, naslouchání, rozmlouvání o různých věcech, smyslu života, jeho poznání, utrpení, přijetí druhými a respektu, vztahu k sobě a k druhým. A také otázky umírání a posmrtného života.

Pro všechny

Služba je určena jak věřícím, tak nevěřícím, a je poskytována klientům pečovatelské služby Kvalitní podzim života, z. ú. v rámci poskytované péče. Je tudíž dle smluvních podmínek zpoplatněna cenou 130 Kč/hod. Pastorační a spirituální péči poskytuje Bc. Matouš Zemek, Dis., který v současnosti pracuje v pečovatelské službě Kvalitní podzim života, z. ú. jako sociální pracovník. Vystudoval na Evangelické teologické fakultě obor Pastorační a sociální práce a Jabok – vyšší odbornou školu sociálně pedagogickou a teologickou, a je tedy pro poskytování Pastorační a spirituální péče nejvhodnější osobou.

Věřme, že takových subjektů bude zanedlouho více. Bylo by užitečné a fajn, kdyby se tato služba rozšířila do všech regionů Česka.

Zdroj foto: Flickr.com