Péče a zajištění sociálních služeb pro seniory s demencí

Vydáno 12.4.2016 Péče o seniory Pavla Jelínková

Máte doma a pečujete o seniora s demencí, tedy Alzheimerovou chorobou? Jak správně zajistit péči o něj? Je to nad vaše síly a uvažujete o vhodném pobytovém zařízení?

Péče a zajištění sociálních služeb pro seniory s demencí

Je to velmi složité rozhodnutí. Váháte na tím, zdali se o seniora s demencí postarat sami doma, i když to již stěží zvládáte, anebo nevíte jak a kde hledat to správné zařízení pro takto nemocného příbuzného.

Kde a jak hledat?

Máme pro vás několik rad jak a kde hledat vhodné zařízení. Je o podobné, jako při hledání jakýchkoli sociálních služeb, včetně těch pobytových pro seniory, jen hledáte pouze domovy se zvláštním režimem, nikoli jiná pobytová zařízení. Tento název totiž mají všechna zařízení pro osoby seniorského věku s demencí.

Kde hledat?

Prvotní hledání je ideální na internetu, a to v již několika jiných článcích zmíněném registru poskytovatelů sociálních služeb. Registr vznikl ze zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách pod hlavičkou Ministerstva práce a sociálních věcí. A podle tohoto zákona je povinností všech poskytovatelů sociálních služeb být v tomto registru uvedeni. Registr se stal nejjednodušším a efektivním online zdrojem informací o poskytovatelích sociálních služeb.

Ani v Registru poskytovatelů sociálních služeb však nenajdete všechny sociální služby. Třeba soukromé domovy pro seniory a domy s pečovatelskou službou patřící městům. Některé sociální služby jsou zařazeny do registru zdravotnických zařízení. Kupříkladu léčebny dlouhodobě nemocných a nemocnice následné péče.

Další informace mohou poskytnout webové stránky jednotlivých krajů, které zde mají uvedeny jednak poskytovatele sociálních služeb, a rovněž i příspěvkové organizace, jež tyto služby nabízejí a poskytují.

Také se lze obrátit přímo na krajský úřad a jeho sociální anebo na zdravotní odbor. Mají zde přehled o sociálních službách celého kraje. Výhodu tedy je, že na základě jejich informací lze zjistit zdali je u možnost umístit seniora s alzhemierem i mimo okres, anebo konkrétně která zařízení mají plnou kapacitu a kde je volné místo. I městské a obecní úřady mohou takto podobně pomoci, ale s tím rozdílem, že zde získáte informace o pobytových zařízeních jen v okrese.

A velmi praktický přehled pobytových zařízení se zvláštním režimem v celém Česku nejdete na webu Gerontologie zde. Vyhledává se v něm podle krajů. A hodně informací o demenci a všem okolo je k mání na webu Alzheimer.

Jak zjistit kvalitu zařízení?

  • ideální je zkušenost z okolí – tedy od někoho, kdo vyhlédnutý domov se zvláštním režimem zná osobně.
  • napoví osobní návštěva, proto doporučujeme obhlédnout si zařízení v reálu a osobně
  • sledujte v něm vybavení, zařízení, stravování, režim dne, program pro seniory, chování personálu, přístup k seniorům
  • zjistěte si odbornost a kompetentnost celého zařízení a personálu v něm

Platby za služby a pobyt

Pobyt v jakémkoli sociálním zařízení se platí. A je obojetné zda se jedná o státní, či soukromé služby. V případě, že senior pobírá příspěvek na péči, tak při umístění do pobytového zařízení příspěvek náleží tomuto subjektu.

Co je nezbytné aby domov se zvláštním režimem splňoval?

Každé registrované zařízení se řídí Standardy kvality sociální služby. V nich je vymezeno, jakou mají mít činnosti a aktivity v domovech podobu. Co vše je nutno mít evidováno, práva a povinnosti personálu, seniorů, a chodu zařízení. Standardy se týkají i pobytu a programu seniora a jeho potřeb. Ten se plánuje dle jeho schopností, konzultace s rodinu i pozorování jeho chování a reakcí během pobytu.

Kvalitní domov má svůj certifikát. Ten mu uděluje přímo Česká alzheimerovská společnost na základě auditu, který následuje po žádosti zařízení o certifikát. Certifikát Vážky se uděluje na dobu určitou.

Zdroj foto: Flickr.com

Tagy: alzheimer, demence, domov se zvláštním režimem, sociální služby pro seniory