Péče o pacienty (seniory) s demencí – vývoj v čase

Vydáno 15.9.2016 Péče o seniory Pavla Jelínková

Demence, potažmo Alzheimer, je palčivým problémem společnosti nejen v Česku. Jeho závažnost se projevuje až v posledních několika letech, kdy nemocných rapidně přibývá. Čím je to dáno, co je úskalím demence a co se během let v péči o osoby takto nemocné změnilo – zhoršilo, zlepšilo, či stagnuje? Kterým směrem se stav v ČR ubírá?

Péče o pacienty (seniory) s demencí – vývoj v čase

Demence je onemocnění stáří, a závažná mozková choroba zapříčiněná degenerativními změnami v mozkové tkáni. Podstatou těchto degenerativních změn jsou pak různá poškození a chorobné projevy jako je Alzheimer, Huntingtonova choroba, frontotemporální demence, ale také trochu vzácnější Creutzfeldt-Jakobova nemoc.

Aktuální stav

Stav, který v Česku aktuálně je – tedy, že osob s demencí přibývá, je dán stárnutím populace. Demence, jak již bylo zmíněno, je nemoc napadající nejvíce seniory (i když ani to nemusí být vždy pravidlem). A česká populace v posledních letech vykazuje ve statistikách a číslech, že skutečně rapidně stárne, rodí se málo nových občánků a dříve vitální senioři ve stále větší míře podléhají této zákeřné chorobě.

Kdysi a dnes

Před dvaceti lety neměli lidé příliš ponětí o tom, že nějaká demence vůbec existuje. I když byla zanesena v lékařských fakultách coby nemoc, tato informace nebyla příliš dál rozvíjena, ani hlouběji studována. Tehdy bylo u nás vůbec poprvé (roku 1996) otevřeno první zařízení s touto náplní péče, bylo jím Prácheňské sanatorium o.p.s., založené Jaroslavou Jůzovou. Toto zařízení stále funguje a nyní spadá do řady desíti Alzheimercenter, která dnes existují po celé republice a jsou v Česku s počtem okolo tisícovky lůžek tím nerozsáhlejším poskytovatelem služeb pro nemocné všech typů demencí u nás.

Značný posun v péči

Vypadá to tedy, že doba i péče o osoby s demencí značně pokročila, a to nejen zmíněnými zařízeními, ale i dalšími soukromými, církevními a státními subjekty. Kde a jak je hledat, se dočtete více zde.

Stále hledaná pomoc

Dnes existují přímo studijní lékařské obory zabývající se gerontologií, gerontologická centra a ambulance, a vědecká bádání se zaměřují na hledání pomoci a léčby těmto lidem. Také se vyrojilo četně studií na toto téma, ve snaze ulehčit informacemi život samotným pacientům i okolí. A je stále obrovským problémem péče o takto nemocného seniora doma, včetně sladění s prací a povinnostmi členů rodiny. Jak pečovat doma o takového seniora čtěte tady.

Stejně tak reagoval na stav i sociální systém, který nastavil lepší podmínky jak v sociálních službách a rovněž dávky, protože i na takto nemocné osoby se vztahuje příspěvek na péči.

Nárůst počtu nemocných o téměř 30 tisíc za dva roky

O tomto opravdu palčivém problému jsem si v březnu 2014 povídala v rozhovoru s osobou opravdu nejpovolanější – Doc. MUDr. Ivou Holmerovou, M.D., Ph.D., ředitelkou Gerontologického centra a proděkankou pro zahraniční vztahy Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze. Ta se tímto oborem celoživotně zabývá. V době našeho rozhovoru bylo statisticky podchyceno na 125 tisíc osob v Česku trpících demencí. A toto číslo do dnešního dne vzrostlo na více než 153 tisíc takových lidí, o čemž hovořila i Zpráva o stavu demence 2015 v ČR, která byla teprve druhým takovým dokumentem po zprávě vydané roku 2014.

Boj s větrnými mlýny?

A tak to vypadá tak trochu jako boj s větrnými mlýny. Sice přibývá subjektů, které péči o osoby s demencí ambulantně i pobytově zajišťují, stejně jako možností – od terénních sociálních služeb až po příspěvky od státu, ale stále je to kvůli vzrůstajícímu počtu aktuálně nemocných málo a nedostačující. A domácí péče je velmi vysilující a někdy nemožná.

I proto vznikl národní strategický dokument a další plány, jež byly koncem roku 2015 předloženy vládě. Ta deklaruje potřebu věnovat se této problematice mnohem více.

Další informace:

Zdroj foto: Pixabay.com

Tagy: alzheimer, demence, péče o seniory, pobytová zařízení, sociální služby, subjekty, terénní a ambulantní služby