Podzimní bouřky mohou ohrozit i naši domácnost

Vydáno 9.10.2012 Péče o domácnost Pavla Jelínková

Stejně jako letní měsíce i podzim je pro mnohé z nás stále ještě obdobím dovolených a odpočinku. Bývá ale také časem bouřek ze změn počasí, které s sebou přinášejí riziko pro domácnosti a domy.

Ono nebezpečí je dáno elektrickými výboji a blesky provázejícími bouřky, které mohou i přes bleskosvod jedinou ranou poničit počítač, lednici, televizor, zásuvku nebo i vodu v bazénu. Proto je užitečné a praktické svůj domov dobře ochránit i před touto potencionální hrozbou.

Prvním krokem jsou zásuvky

Ideální je spotřebiče z nich v době bouřek vypínat, ale ne vždy je to možné (lednice by se odmrazila nebo jsme mimo domov a odpojení nelze realizovat). Velmi dobrou volbou jsou zásuvky s přepěťovou ochranou. Jsou sice finančně náročnější (od 250 korun za kus), ale zabrání výbojům blesku proniknout k spotřebičům a ochrání je i před jakýmkoli výkyvem napětí. A vezmeme-li v potaz, že běžné zásuvky jsou často o pouhou půli sumy levnější, stojí určitě za to (třeba v případě drahé elektroniky, jako je počítač, televizor, hi-fi atp.)do nich investovat.

Lednice = dvojitá kalamita

U lednice je riziko ještě zdvojené. Nejenže ji lze výbojem z blesku poškodit, ale jsme-li mimo domov, zkazí se nám i všechny potraviny v ní uložené. Vhodné je proto před odjezdem ji odmrazit nebo snížit zásoby na minimum. Pokud ji ale během nepřítomnosti nemůžeme nebo nechceme odmrazovat, můžeme zvolit variantu jinou – zjistíme si z parametrů lednice dobu, po jakou se potraviny v ní uskladněné nezkazí, a pokud doba naší nepřítomnosti je kratší, odpojíme ji i tak. U malého chladicího boxu to bývá cca 7 až 12 hodin po odpojení z přívodu proudu, u velkých mrazáků dvoj- až trojnásobek.

Výhoda novostavby

Lidé v novostavbách jsou těchto peripetií ušetřeni, protože podle normy ČSN č. 33 2000–4–41 ed. 2 dnes všechny nové stavby musí počínaje rokem 2009 mít instalován proudový chránič. Umisťuje se k jističům do rozvodního zařízení a dokáže ochránit celý byt i dům.

Bazén

Pokud bazén nepoužíváme, zakrývejme jej. Snížíme tak riziko znečištění i zkažení vody na minimum. K tomu postačí plachta, v lepším případě zastřešení bazénu. Nejen po bouřce, ale i po dešti a průtrži mračen bazén určitě zkontrolujeme – měřením hodnoty vody, vyčistíme a přefiltrujeme nebo doplníme bazénovou chemii. Větší nečistoty pak vylovíme síťkou nebo vysavačem na bazén.

V průběhu bouřky

Jsme-li doma, během bouřky bychom měli nechat zavřená okna i dveře, vypojit spotřebiče ze zásuvek, a nekoupat se ani v bazénu (v dešti je příjemné koupání, ale za bouřky se toho raději vzdáme). V rodinném domě si ještě pohlídáme výšku antény na střeše, která by neměla převyšovat hromosvod. Nařizuje to norma ČSN EN 62305–3, dle níž je také doporučeno, že jej má navrhovat i instalovat odborná firma, která nejlépe zohlední, kde a jak umístit antény a další telekomunikační zařízení.

Pojištění a revize

Kromě těchto možností určitě neuškodí mít dům a byt dobře pojištěn nejen proti vykradení, ale i živelním pohromám, kam se řadí i bouřky a výboje z blesku. K tomu je nutno nezapomínat na pravidelně revize (nejen) rozvodů elektrické energie jak ve společných prostorách, tak v bytě, a to dle dokumentace domu či bytu, která obsahuje i další termíny provozních revizí. Dle normy ČSN 33 0010 a ČSN 33 0300 se provádí jedenkrát za pět let revize elektroinstalace a jedenkrát za pět let revize hromosvodu.
To je podstatné i v případě pojištění domácnosti, kdy platí všeobecné podmínky pojišťovny, v nichž jsou stanovena pravidla péče o dům a byt. A při vzniklé škodě se dokládá k její likvidaci rovněž poslední aktuální revizní zpráva o stavu elektrorozvodů. Nejsou-li podklady kompletní, dochází ke zbytečnému krácení pojistného plnění za škodu.

Revizní firmy

Revize nabízejí firmy i jednotliví živnostníci regionálně, krajově nebo i celorepublikově jako kompletní servis nebo jen úkony v rámci kontroly dle potřeby. Do jejich nabídky patří:
• výchozí i periodické elektrorevize domů či bytů dle platných požadavků ČSN
• elektrorevize domů a bytů po částečné rekonstrukci (např. bytového jádra, elektroinstalace, rozvaděčů, světelné a zásuvkové okruhy)
• revize hromosvodů, bleskosvodů, aktivních hromosvodů, zemničů, jímacích soustav a příslušenství.

Doplňková nabídka

Mnozí doplňují tuto kontrolní činnost o další související služby. Kupříkladu při zjištění jakékoli závady při revizi se postarají o její odstranění, provádějí výškové práce spolu s instalací všech druhů hromosvodů, bleskosvodů i zemničů. Termíny jsou velmi flexibilní a přizpůsobují se požadavkům zákazníků – lze se domluvit na odpolední hodiny nebo i na víkend.

Co to bude stát?

Ceny jsou určovány taxativně, pevně, je nabízena i možnost vypracování cenové nabídky dle popisu elektrozařízení či dle staré revizní zprávy anebo na základě zhlédnutí objektu revizní firma na místě provede kalkulaci. Dané ceny elektrorevizí se odvíjejí od velikosti objektu a začínají na 700,– Kč s tím, že někde mají již započítánu dopravu v ceně a někde ji vyčíslují zvlášť. Cena revize hromosvodů začíná na částce od 800,– Kč.

Zdroj foto: Flickr.com

Tagy: péče o domácnost