Portál Práce OZP pomáhá již více než pět let handicapovaným lidem

Vydáno 18.8.2017 Péče o osoby s hendikepem Pavla Jelínková

Národní rada osob se zdravotním postiženým provozuje portál Práce OZP, který vznikl jako projekt pod názvem „Neuzavírejte se mezi čtyři stěny“ a je financován Evropským sociálním fondem, operačním programem Praha Adaptabilita.

Portál Práce OZP pomáhá již více než pět let handicapovaným lidem

Zdravotně handicapování mají život dost složitý sám o sobě, a neuzavírat se mezi čtyři stěny a najít uplatnění ve světě zdravých spoluobčanů je velmi složité. I proto vznikají takové projekty, jakým je zmíněný projekt Neuzavírejte se mezi čtyři stěny se vzniklým Portálem Práce OZP. A je to velmi dobře. Lidem se zdravotním postižením se díky takovým aktivitám žije snáze.

Kdo je vlastně osoba se zdravotním postižením?

Člověk se zdravotním postižením potřebuje buď při pohybu, nebo při vnímání a přijímání informací, případně při komunikaci s jinými lidmi určité speciální pomůcky, anebo i faktickou pomoc a asistenci jiných osob. Osoby zdravotně postižené, zkráceně OZP ve svém životě zažívají nesčetně situací, jež jim dávají pocítit jejich handicap.

A je to dáno nejen jejich zdravotním stavem, ale také díky nastavení společnosti, vztahů mezi lidmi, sociálním prostředím a také řešením budov, staveb, infrastruktury, která je často k OZP lidem dost nemilosrdná a minimálně zohledňující jejich speciální potřeby.

OZP ve světě zdravých

Zdravotní postižení s sebou pro každodenní život přináší mnohá omezení. Taková, která si zdraví třeba vůbec neuvědomují, nebo jako lidé bez handicapu si je vůbec nedokáží představit a neberou v potaz. Samotný stav – zdravotní handicap, ve zdravých lidech vyvolává nejen mnoho předsudků a obav, ale i nedůvěru.

OZP jako pracující

Tato nedůvěra zdravé a nehandicapované společnosti je nejvíce znát přímo v pracovním prostředí, s hledáním práce samotné a výkonem práce OZP. A tak přestože by mnozí zaměstnavatelé mohli přijmout OZP osoby a byli ochotni je mít ve svých řadách, často si nedokáží představit, jakou práci by mohl handicapovaný člověk vykonávat.

Velké procento OZP chce a může pracovat. Jen k tomu potřebují přizpůsobit běžné pracovní prostředí, a to samotnou změnou pracovního prostředí v rámci bezbariérovosti, lepší viditelnosti i slyšitelnosti, a to zajištěním vhodných kompenzačních pomůcek, obstaráním asistenta pro práci, případně úpravou pracovního režimu. Tak se minimalizují omezení výkonu práce a OZP zaměstnanec se stává plnohodnotným členem firmy, mnohdy více pracovně motivovaným a loajálnějším než zdraví zaměstnanci.

Projekt Neuzavírejte se mezi čtyři stěny

Projekt řeší mnohé problémy od sociální izolace, přes znevýhodnění OZP na trhu práce až po konkrétní pomoc a podporu. A to vše jedinečným a velmi komplexním způsobem. Díky inovativním metodám k integraci pomáhá se vzděláváním a motivací OZP a také jim zprostředkovává sociální pomoc.

Náplní a cílem projektu je zvýšení kvalifikace a klíčových kompetencí handicapovaných tak, aby byli rovni zdravým zaměstnancům a svými znalostmi a umem odpovídali současným potřebám zaměstnavatelů a situaci na trhu práce. Zvýšená pozornost je věnována osobám se sluchovým postižením, které se potřebují zdokonalit ve znalosti cizího jazyka i v práci na PC, jelikož právě tito OZP potřebují více času a prostoru k osvojení dovedností.

Projekt Neuzavírejte se mezi čtyři stěny tak nabízí komplexní soubor motivačních, poradenských a vzdělávacích aktivit.

Portál Práce OZP

Portál PraceOZP.cz je místem, kde najdou OZP lidé všechny informace pohromadě a v kostce. Od platné legislativy jak pro OZP, tak pro zaměstnavatele, také poradnu, kontakty na důležité subjekty, nabídky práce, a mnohé další informace včetně analýz a doplňkových služeb.

Prostřednictvím těchto aktivit projekt spolu s webovým portálem již více než pět let pomáhá uplatnit se a lépe žít OZP lidem ve světě zdravých.

Portál PraceOZP.cz

Zdroj foto: Pixabay.com