Portál Práce OZP pomáhá již více než pět let handicapovaným lidem

Vydáno 18.8.2017 Péče o osoby s hendikepem Pavla Jelínková

Národní rada osob se zdravotním postiženým provozuje portál Práce OZP, který vznikl jako projekt pod názvem „Neuzavírejte se mezi čtyři stěny“ a je financován Evropským sociálním fondem, operačním programem Praha Adaptabilita.

Portál Práce OZP pomáhá již více než pět let handicapovaným lidem

Zdravotně handicapování mají život dost složitý sám o sobě, a neuzavírat se mezi čtyři stěny a najít uplatnění ve světě zdravých spoluobčanů je velmi složité. I proto vznikají takové projekty, jakým je zmíněný projekt Neuzavírejte se mezi čtyři stěny se vzniklým Portálem Práce OZP. A je to velmi dobře. Lidem se zdravotním postižením se díky takovým aktivitám žije snáze.

Reklama

Kdo je vlastně osoba se zdravotním postižením?

Člověk se zdravotním postižením potřebuje buď při pohybu, nebo při vnímání a přijímání informací, případně při komunikaci s jinými lidmi určité speciální pomůcky, anebo i faktickou pomoc a asistenci jiných osob. Osoby zdravotně postižené, zkráceně OZP ve svém životě zažívají nesčetně situací, jež jim dávají pocítit jejich handicap.

A je to dáno nejen jejich zdravotním stavem, ale také díky nastavení společnosti, vztahů mezi lidmi, sociálním prostředím a také řešením budov, staveb, infrastruktury, která je často k OZP lidem dost nemilosrdná a minimálně zohledňující jejich speciální potřeby.

OZP ve světě zdravých

Zdravotní postižení s sebou pro každodenní život přináší mnohá omezení. Taková, která si zdraví třeba vůbec neuvědomují, nebo jako lidé bez handicapu si je vůbec nedokáží představit a neberou v potaz. Samotný stav – zdravotní handicap, ve zdravých lidech vyvolává nejen mnoho předsudků a obav, ale i nedůvěru.

OZP jako pracující

Tato nedůvěra zdravé a nehandicapované společnosti je nejvíce znát přímo v pracovním prostředí, s hledáním práce samotné a výkonem práce OZP. A tak přestože by mnozí zaměstnavatelé mohli přijmout OZP osoby a byli ochotni je mít ve svých řadách, často si nedokáží představit, jakou práci by mohl handicapovaný člověk vykonávat.

Velké procento OZP chce a může pracovat. Jen k tomu potřebují přizpůsobit běžné pracovní prostředí, a to samotnou změnou pracovního prostředí v rámci bezbariérovosti, lepší viditelnosti i slyšitelnosti, a to zajištěním vhodných kompenzačních pomůcek, obstaráním asistenta pro práci, případně úpravou pracovního režimu. Tak se minimalizují omezení výkonu práce a OZP zaměstnanec se stává plnohodnotným členem firmy, mnohdy více pracovně motivovaným a loajálnějším než zdraví zaměstnanci.

Projekt Neuzavírejte se mezi čtyři stěny

Projekt řeší mnohé problémy od sociální izolace, přes znevýhodnění OZP na trhu práce až po konkrétní pomoc a podporu. A to vše jedinečným a velmi komplexním způsobem. Díky inovativním metodám k integraci pomáhá se vzděláváním a motivací OZP a také jim zprostředkovává sociální pomoc.

Náplní a cílem projektu je zvýšení kvalifikace a klíčových kompetencí zdravotně postižených tak, aby byli rovni zdravým zaměstnancům a svými znalostmi a umem odpovídali současným potřebám zaměstnavatelů a situaci na trhu práce. Zvýšená pozornost je věnována osobám se sluchovým postižením, které se potřebují zdokonalit ve znalosti cizího jazyka i v práci na PC, jelikož právě tito OZP potřebují více času a prostoru k osvojení dovedností.

Projekt Neuzavírejte se mezi čtyři stěny tak nabízí komplexní soubor motivačních, poradenských a vzdělávacích aktivit.

Portál Práce OZP

Portál PraceOZP.cz je místem, kde najdou OZP lidé všechny informace pohromadě a v kostce. Od platné legislativy jak pro OZP, tak pro zaměstnavatele, také poradnu, kontakty na důležité subjekty, nabídky práce, a mnohé další informace včetně analýz a doplňkových služeb.

Prostřednictvím těchto aktivit projekt spolu s webovým portálem již více než pět let pomáhá uplatnit se a lépe žít OZP lidem ve světě zdravých.

Portál PraceOZP.cz

Zdroj foto: Pixabay.com