Příspěvek na mobilitu od roku 2016 nově

Vydáno 4.1.2016 Příspěvky a dávky Pavla Jelínková

Příspěvek na mobilitu prodělává v roce 2016 změnu. Převážná většina jeho příjemců si o něj bude muset znovu požádat.

Příspěvek na mobilitu od roku 2016 nově

Lidem, kterým byl Úřadem práce ČR přiznán v letech 2012 a 2013 příspěvek na mobilitu, skončila jeho platnost posledním dnem roku 2015 – tedy 31. 12. 2015. Tyto osoby si musejí o dávku po prvním lednu 2016 znovu požádat s tím, že žádost je nutno podat v mezi 1. 1. – 31. 1. 2016, tedy během měsíce ledna. Pokud si požádají o ni později, promeškají lhůtu na přiznání dávky již za leden 2016.

Informativní dopis

Dávka jim byla v letech 2012 a 2013 přiznána podle legislativy účinné do 31. 12. 2013, která pak byla změněna. V celé ČR je osob jež užívají příspěvek na mobilitu více než 170 000 a zhruba 168 000 se týká tato změna. Že jsou právě oni těmi, kteří si musejí o dávku znovu požádat, je informoval během listopadu a prosince Úřad práce ČR informativním dopisem, v němž byl přiložen i potřebný formulář žádosti. Žádost je nutno vyplnit a osobně předat na příslušné kontaktním pracovišti ÚP ČR, nebo doručit poštou.

Správní řízení o příspěvku

Úřad ve správním řízení příspěvek přizná co nejrychleji a jednoduše. Obzvláště v případech, pokud si většina těchto osob v roce 2015 uplatnila žádost o přechod nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením (OZP), tudíž jim bude moci být dávka přiznána bez zbytečných odkladů. Měsíční výše dávky činí 400 Kč.

Příspěvky na mobilitu po 1. 1. 2014

Trochu jinak to bude u všech, kteří o příspěvek požádali podle platné legislativy, účinné do 31. 12. 2013, ale úřad o této žádosti rozhodl až po 1. 1. 2014. Ti nemusejí o příspěvek na mobilitu žádat, jelikož ÚP ČR je povinen u nich zahájit správní řízení z moci úřední o přiznání příspěvku.

Nárok na příspěvek

Nárok na dávku má každý člověk starší jednoho roku, který má nárok na průkaz OZP označený symbolem ZTP nebo ZTP/P. Druhou podmínkou pro získání dávky je, že se daná osoba opakovaně v kalendářním měsíci dopravuje za úhradu – do práce, školy, k lékaři atp., případně se nechává na daná místa za úhradu pravidelně dopravovat.

Zdroj foto: UPCR.cz