Příspěvek na péči v novém kabátě a další změny

Vydáno 2.2.2016 Příspěvky a dávky Pavla Jelínková

Jakou podobu bude mít příspěvek na péči v roce 2016? Co se ještě změní a jak? A od kdy budou změny platné?

Příspěvek na péči v novém kabátě a další změny

Na základě přijatého návrhu ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové, dojde ke změnám a to nejen v příspěvku na péči, ale i v poskytování pobytových sociálních služeb a sankcích za jejich nelegální poskytování.

Příspěvek na péči

V příspěvku na péči se změny objeví a budou platné od 1.8. 2016, ač Národní rada osob se zdravotním postižením požadovala navýšení od ledna 2016. Její argumentace k navýšení příspěvku od počátku roku 2016 z důvodů jeho nevalorizování několik let však nebyl vyslyšen. A schváleno nakonec bylo, že se příspěvek pro osoby které potřebují pomoc a péči jiných navýší od prvního srpna 2016.

Jak bude příspěvek od prvního srpna vypadat?

Bude odlišen stupněm závislosti i věkem:

  • I. lehká závislost – osoby mladší 18 let dostanou 3300 Kč a lidé nad 18 let 880 Kč
  • II. středně těžká závislost – osoby mladší 18 let dostanou 6600 Kč a lidé nad 18 let 4400 Kč
  • III. těžká závislost – osoby mladší 18 let dostanou 9900 Kč a lidé nad 18 let 8800 Kč
  • IV. úplná závislost – osoby mladší 18 let dostanou 13200 Kč a lidé nad 18 let 13 200 Kč

O navýšení příspěvku není zapotřebí žádat. Ti, kteří mají příspěvek schválen a přiznán, jej dostanou od srpna automaticky navýšený.

Poskytování pobytových sociálních služeb

Nové podmínky čeká i poskytování pobytových sociálních služeb, a to konkrétně v případech tzv. nepřípustnosti držení osoby v zařízeních poskytujících sociální služby. V zákoně o sociálních službách se u těchto případů upravují podmínky pro poskytování pobytových sociálních služeb bez souhlasu klienta a upravuje se postup také v případě, kdy klient není schopen sám vypovědět smlouvu o poskytování sociální služby. Tehdy stačí, když projeví vážně míněný nesouhlas s poskytováním pobytové sociální služby. Znamená to tedy, že je možné držet člověka v ústavu proti jeho vůli pouze tehdy, pokud by bylo jeho fungování mimo ústav ohrožením pro okolí nebo pro něj samotného. V případě „vážně míněného nesouhlasu“ takové osoby s pobytem v ústavu, musí rozhodnout soud.

Sociální služby bez registrace

Novela zákona o sociálních službách se také zabývá poskytováním sociálních služeb bez příslušného oprávnění, tj. bez registrace, za jejichž provozování se navyšuje pokuta. Nelegální sociální služby jsou poskytovány bez garance kvality, kdy v řadě případů není klientům poskytována odpovídající péče a dochází k vážnému ohrožení jejich zdraví.

Pokuta za nelegální sociální služby

Sankce za poskytování nelegálních sociálních služeb bez registrace se zvyšuje z jednoho na dva miliony korun. Kontrolní orgány jednotlivých krajů budou nově oprávněny provádět kontrolu i u fyzických a právnických osob, kterým nebylo vydáno rozhodnutí o registraci. Budou tak moci efektivněji a lépe reagovat, a tím předcházet případům sociálních služeb bez oprávnění k jejich poskytování.

Zdroj foto: Flickr.com

Tagy: Novela zákona o sociálních službách, příspěvek na péči, změna výše příspěvku