Projekt donášky vody pro handicapované a seniory v čase havárií vody

Vydáno 16.10.2016 Péče o osoby s hendikepem Pavla Jelínková

Pro handicapované a starší osoby jsou některé situace, jež zdraví lidé zvládají bez obtíží, někdy velkým oříškem. Jednou z nich jsou havarijní situace v bydlení. Třeba, když přestane z nějakého důvodu téci v bydlišti a domácnosti voda.

Projekt donášky vody pro handicapované a seniory v čase havárií vody

Nad tím se zamýšleli tvůrci projektu donáška vody pro handicapované v čase havárií vody, který by jim měl značně zjednodušit život. Nápad vznikl v prosinci minulého roku a byl celý vytvořen ve společnosti Pražské vodovody a kanalizace.

Jejich projekt pro handicapované dostal název Dodávky balené vody v sáčcích. Je de facto myšlenkou samotných handicapovaných a seniorů, když projekt vznikl na jejich žádost. Tito lidé mají totiž problémy dojít si v případech havárií vody k cisternám, jež vodu rozvážejí.

S projektem a jeho realizací byly osloveny všechny části Prahy, přičemž kladně reagovala v prvopočátku městská část Praha 6. S ní pak Pražské vody a kanalizace vytvořily pilotní část projektu Dodávky balené vody v sáčcích. Ten spočíval v nabídce dodávek náhradního balení pitné vody v sáčcích o objemu dva litry a to v momentech, kdy vznikne havárie vody, jež je delší nežli 5 hodin.

Projekt byl spuštěn pilotně jen pro držitele průkazu ZTP, přičemž byl poté rozšířen na všechny handicapované – tedy držitele průkazu TP, ZTP a ZTP/P. Nyní má být rozšířen i na seniory. A tak kdykoli se stane, že bude přerušena dodávka pitné vody, mohou lidé obdržet balenou vodu v sáčcích.

Tu lidem distribuuje Červený kříž nebo zaměstnanci společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s., či jiný smluvní partner. A to na základě registrace skrz formulář, který je k dispozici na úřadě příslušné městské části Prahy, a také ve společnosti Pražské vody a kanalizace, a rovněž na stránkách firmy PVD. Dle toho, jak dlouhá odstávka vody bude, takové dostanou množství balené pitné vody.

Jak to funguje?

Každý zájemce musí mít registraci služby SMS INFO pro dodávku balené pitné vody držitelům průkazu TP, ZTP a ZTP/P. Tu lze zajistit stažením a vyplněním formuláře zde. Formulář lze vytisknout a vyplněný poslat poštou na adresu: Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Ke Kablu 971, 102 00 Praha 10, anebo donést na zákaznické centrum společnosti Pražské vodovody a kanalizace, Dykova 3, Praha 10. Obálku je nutno označit heslem „Balená voda“

V době, kdy v místě adresy registrované osoby bude z důvodu havárie vodovodu omezena nebo přerušena dodávka pitné vody, obdrží na uvedený telefon ve formuláři zprávu ve znění: „Voda PVK: máte-li zájem o donesení pitné vody v náhradním balení, zavolejte na tel. 228 883 606, nejpozději do hodiny od obdržení této zprávy.“

Poté bude zahájena distribuce sáčků s pitnou vodou na zaregistrované adresy. Balenou vodu přinese zaměstnanec společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s., nebo smluvní partner. Distribuce balené vody bude prováděna v době od 9.00 do 21.00 hodin. Další podrobné informace jsou uvedeny na webové stránce www.pvk.cz nebo budou poskytovány na tel. 840 111 112.

Voda je do sáčků plněna ve vodárně v Káraném, kde jsou všechny šarže kontrolovány tamější laboratoří tak, aby byla jistota, že je voda zcela nezávadná. V současnosti se jedná i na jiných městských obvodech (Praha 2, Praha 7, Praha 15, Praha 9) a postupně se dodávky v době havárií rozšiřují na další městské části Prahy.

Handicapovaní a senioři věří, že si z městských obvodů Prahy a společnosti Pražské vodovody a kanalizace vezmou příklad i jinde.

Leták společnosti Pražské vodovody a kanalizace

Formulář ke stažení a vyplnění

Zdroj foto: Pixabay.com

Tagy: balená pitná voda, balíčky, červený kříž, handicapovaní, havárie vody, pvk