Psí asistence v reálu a jaký je Miliónový pes?

Vydáno 11.6.2017 Péče o osoby s hendikepem Pavla Jelínková

Asistenční psi jsou dnes často zaměňováni s vodicími psy. Lidem jejich význam a úkol ve světě handicapovaných osob dost splývá. Jaký je v nich rozdíl a význam pro společnost? A jaký je Miliónový pes?

Psí asistence v reálu a jaký je Miliónový pes?

Existují dva typy speciálně cvičených psů pro OZP – cvičení vodicí psi a speciálně cvičení asistenční psi.

Vodicí pes

Je to speciálně vycvičený pes, který ve finiši slouží nevidomým a těžce slabozrakým jako živá a zvláštní kompenzační pomůcka. Takovýto pes projde náročným výcvikem tak, aby byl pro svého pána berličkou a pomocníkem ve světě lidí, kteří vidí. Vodicí pes provází nevidomou a slabozrakou osobu kdykoli a kamkoli. Pomáhá jí v každodenním běžném životě, jak doma mezi čtyřmi stěnami, tak především při pohybu venku.

Asistenční pes

Je speciálně vycvičený pes, který pomáhá širokému spektru osob se zdravotním postižením při každodenních činnostech. Je tak nezastupitelným pomocníkem, tudíž se stává nenahraditelnou součástí jejich života. Díky němu mohou lidé s postižením žít plnohodnotnější a samostatnější život, v případě mnoha dospělých bez větší závislosti na pomoci dalších lidí. Asistenční pes pomáhá OZP lidem při pohybu a běžných činnostech, usnadňuje jim zvládat překážky v prostoru, asistuje jim při převlékání, polohování, otvírání dveří, rozsvěcení, zhasínání, zvedání předmětů ze země a míst, kam OZP nedosáhne kvůli svému postižení, ale také přivolá pomoc v případech nebezpečí (pádu, záchvatu, atace).

Blýskání na lepší časy?

Toto vše okolo asistenčních psů bylo v převážné míře financováno z akcí, činností a darů různých subjektů. Až loňský rok byl v rámci státního aparátu přelomový, a pozornost se upřela i tímto směrem. Výsledkem byla finanční dotace pro organizace asistenčních a vodicích psů v České republice. Dosud tuto možnost měli jen ti, kteří se profesionálně věnovali výcviku vodicích psů pro nevidomé, a asistenční psi, byť slouží širšímu spektru osob, byli opomíjeni. Došlo tak k faktickému narovnání podpory osob s jinými druhy postižení než je zrakové. Těmi jsou kupříkladu osoby po úrazech, s autismem, epileptici, lidé se svalovou dystrofií, atp.

Jaký je Milionový pes?

V letošním roce byla zahájena kampaň „Milionový pes“, která dokládá, že jeden asistenční pes ušetří státu až jeden milion korun. Kampaň je organizována a pořádána organizací Pestrá – psí asistence, která se dlouhodobě zabývá výcvikem asistenčních psů a činnostmi s tím souvisejícími, včetně poskytování sociálních služeb a zaměstnávání osob s postižením. Jejich kampaň má poukázat na stálou nerovnoprávnost asistenčních a vodicích psů v ČR.

V minulých dnech organizace Helppes předala k secvičení prvního asistenčního psa, jehož výcvik je zčásti financovaný z mimořádné dotace MPSV. Je to border kolie Tobi, u níž bude proces secvičení zakončen podle mezinárodních standardů – Testem chování psa na veřejnosti. Poté bude předán rodině malého Matěje, který trpí poruchou autistického spektra.

Dotaci v celkové výši 3 140 586 Kč si rozdělí šest organizací, které v letošním roce vycvičí 16 asistenčních psů. Každý asistenční pes v reálu ušetří náklady na OZP v celkové výši jeden milion korun. Proto je také název kampaně Miliónový pes.

Zdroj foto: Pixabay.com

Tagy: asistenční pes, Miliónový pes, široké spektrum zdravotního postižení, výcvik asistenčních psů