Registr poskytovatelů sociálních služeb a jeho vývoj

Vydáno 28.9.2014 Pomoc v domácnosti Pavla Jelínková

Registr poskytovatelů sociálních služeb byl v minulosti málo známý. Jak je to s ním dnes a jaký prodělal vývoj v čase? Dostal se registr již do povědomí lidí a využívají jej více? Co se dělo s obsahem a službami, jež v něm lze vyhledat?

Registr poskytovatelů sociálních služeb a jeho vývoj

Připomeňme si, jak a proč vznikl

Registr poskytovatelů sociálních služeb (RPSS) byl zřízen od 1. 1. 2007 na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Tento zákon má za cíl chránit práva a zájmy osob s oslabením – věkem, zdravím, sociálním prostředím, krizovou životní situací a podobně. Mimo toho daný zákon vymezuje též práva a povinnosti různých institucí jako krajských poboček úřadu práce, obcí, krajů, státu, hlavně pak poskytovatelů sociálních služeb.

Co je Registr poskytovatelů sociálních služeb?

Registr poskytovatelů sociálních služeb je elektronickou databází všech poskytovatelů sociálních služeb, kteří mají ke své činnosti podle zákona č. 108/2006 Sb., oprávnění. Jako cenný a užitečný pomocník ke snazší dosažitelnosti sociálních služeb funguje již sedmým rokem.

Letos k 1. 1. 2014 vstoupil v účinnost Zákon č. 313/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to v oblasti registrace v RPSS. Netýká se tedy občanů, ale poskytovatelů sociálních služeb v kontextu s Registrem poskytovatelů sociálních služeb.

  • Žádost o registraci (§ 79 odst. 5) ani rozhodnutí o registraci dle (§ 81 odst. 2) zákona č. 108/20006 Sb., o sociálních službách neobsahuje číslo platebního účtu žadatele.
  • Dochází ke konkrétnější specifikaci oznamovací povinnosti poskytovatele (§ 82) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
  • Rovněž došlo k 1. 1. 2014 ke změně prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb., a to zejména k navýšení maximální výše úhrady za poskytování služeb.

Co RPSS nabízí?

Registr poskytovatelů sociálních služeb je databáze organizací poskytujících sociální služby. Je uložena na internetu a webových stránkách MPSV a je pomocníkem pro ty, kteří službu sociální povahy hledají a za pomoci registru sociálních služeb ji jednoduše a lépe dohledají.

Proč vznikl?

Registr poskytovatelů sociálních služeb vznikl jednak proto, aby byly sociální služby více přístupné širšímu spektru potřebných, a také, aby byl jasně dán a určen seznam všech poskytovatelů sociálních služeb s oprávněním k provozování této činnosti.

Využití v minulosti a dnes

Povědomí společnosti o Registru poskytovatelů sociálních služeb jako internetové databázi Ministerstva práce a sociálních věcí, v níž je možné vyhledání v podstatě jakékoli sociální služby kdekoli v České republice, se podstatně rozšířilo. Lidé ji využívají stále více. Je to pohodlná a jednoduchá cesta, jak zjistit možnosti dosahu sociální služby, vyhledání té, která jim vyhovuje, včetně kontaktů na zvolenou organizaci, jež danou sociální službu poskytuje. Podrobnosti k tomu, jak v Registru sociálních služeb vyhledávat, najdete v našem předchozím článku zde.

Obsah v minulosti a dnes

To, že je Registr poskytovatelů sociálních služeb více využíván, zapříčinilo i podstatné rozšíření jeho obsahu. Porovnáme-li obsah a nabídku sociálních služeb k vyhledání v registru v době našeho prvního článku a nyní, je zřetelné, že byla obohacena variabilita služeb i jejich počet.

V sociálních službách přibyly například:

  • odlehčovací a tlumočnické služby
  • podpora samostatného bydlení
  • průvodcovské a předčitatelské služby
  • intervenční centra
  • terapeutické komunity

Rozšířily se i počty organizací, jež sociální služby nabízejí.

Zdá se tedy, že záměr zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a Ministerstva práce a sociálních věcí v tomto směru vyšel dobře. Sociální služby jsou díky Registru poskytovatelů sociálních služeb a možnosti jejich vyhledání v pohodlí domova pro mnohé občany (nemohoucí, seniory, handicapované) mnohem dostupnější. I pro jejich rodinné příslušníky je sjednání služeb jednodušší a mnohdy bez běhání po úřadech, doptávání se, anebo fyzického hledání s častým suplováním jejich přítomnosti u potřebných blízkých.

RPSS

RPSS – vyhledávání

Zdroj foto: www.pixmac.cz