Školský systém ČR versus úklidová a sociální péče

Vydáno 27.6.2014 Pomoc v domácnosti Pavla Jelínková

Poskytování informací o možnostech čerpání nejrůznějších služeb spolu s náměty, návody a inspiracemi z oblasti péče o děti, seniory, domácnosti, zvířata a zahradu nás zavedlo k otázce vzdělávání. Jaké jsou u nás možnosti vzdělání v oblasti úklidových a sociálních služeb poskytovaných lidem v jejich domovech?

Školský systém ČR versus úklidová a sociální péče

Lze u nás na učňovských, středních vyšších a vysokých školách tyto obory studovat? Nabízí školský systém v České republice takové možnosti?

Jaké jsou možnosti

V oblasti úklidových služeb v současnosti nemá školský systém České republiky v rámci středního a vyššího odborného vzdělávání žádný vzdělávací obor ani program, který by se zaměřoval na domácí úklidovou péči. Zde jsou zájemci o tuto profesi odkázáni ryze na rekvalifikace a nabídku kurzů.

Mnohé úklidové firmy mají vlastní školicí programy, které absolvuje každý přijatý zaměstnanec.

K dalším možnostem patří

 • Rekvalifikační kurz pro hospodyně

  80 hodin s osvědčením o rekvalifikaci s celostátní platností

 • Jak se stát dobrou hospodyní

  šestihodinový kurz s osvědčením s celostátní platností

 • Rekvalifikační kurz úklidový pracovník

  196 hodin, v kurzu s akreditací MŠMT

Kurzy vycházejí z témat v teoretické i praktické části

 • úklid domácnosti

  pravidla rychlého úklidu, údržba, způsoby ošetření povrchů, odstraňování skvrn, uklízecí nástroje, pomůcky

 • chemikálie

  čisticí prostředky, druhy, složení a užití, vliv na životní prostředí, ekologické prostředky

 • obsluha domácích přístrojů

  druhy a způsoby využití

 • žehlení

  zásady a techniky žehlení, žehlení košil, kalhot, tkanin se zipem, další žehlicí techniky, druhy tkanin základy stolování a etikety – stolování pro různé příležitostech, stolní inventář, způsoby servírování jídel a nápojů

 • psychologie pro hospodyně

  konflikty, jejich předcházení, řešení, jednání s klienty, životní styly, diskrétnost

 • základy účetnictví a práva pro hospodyně

  podnikání OSVČ, pracovní smlouva, odpovědnost za škodu

 • základy práce na pc

  obecné základy práce s infomatikou

 • bezpečnost práce a první pomoc

  zásady první pomoci při úrazech v domácnosti

Pro nezaměstnané může být zajímavostí, že mají možnost se zařadit do rekvalifikace, kterou může uhradit příslušný úřad práce. Mohou se zúčastnit rekvalifikačního kurzu úklidový pracovník o 196 hodinách s akreditací MŠMT. Úřad práce (ÚP) platí rekvalifikaci po dobu, po kterou je uchazeč nebo zájemce veden v evidenci ÚP.

Sociální péče a sociální služby

Co se týká sociální péče a pracovníků v sociálních službách, na učňovské úrovni se žáci mohou vzdělávat:

 • ve dvouletém oboru Pečovatelské služby s kódem 7541J01
 • ve tříletém oboru Pečovatelské služby s kódem 7541E01, který je ukončený závěrečnou zkouškou
 • třetí možností je čtyřletý obor Sociální činnost s kódem 7541M01, který je zakončen maturitní zkouškou

Pečovatelské služby

Dvouletý obor je středním vzděláním s výučním listem. Absolvent se může uplatnit jako pracovník sociálních služeb v ambulantních nebo pobytových zařízeních a v terénních službách v domácnostech při poskytování přímé obslužné a asistentské péče klientům, při zajišťování chodu domácnosti klientů nebo pomoci rodinám s péčí o dítě.
Je to vzdělání pro pracovní pozice pečovatel, osobní asistent, pomocník v domácnosti, může se však uplatnit i v úklidových službách sociálních a ubytovacích zařízeních, v kancelářích, také v kuchyních při výkonu pomocných prací, při šití a opravách prádla a bytových doplňků, při praní a žehlení prádla. Má také předpoklady pro samostatné poskytování služeb soukromým osobám při zajišťování péče o domácnost a děti.

Pečovatelské služby

Tříleté studium s výučním listem. Absolvent může být pracovníkem sociálních služeb v ambulantních, pobytových zařízeních a v terénních službách, při poskytování přímé obslužné a asistentské péče klientům, při zajišťování chodu domácnosti klientů, či pomoci rodinám s péčí o dítě. Studium je vhodné pro pracovní pozice pečovatel, osobní asistent, pomocník v domácnosti. Také se uplatní v úklidových službách v různých zařízeních, nebo v kuchyních při pomocných pracích, šití, opravách prádla a bytových doplňků, při praní a žehlení prádla. Může provozovat samostatné poskytování služeb soukromým osobám při zajišťování péče o domácnost a děti.

Sociální činnost

Čtyřleté střední vzdělání s maturitou, opravňuje k práci pracovníka sociálních služeb v různých ambulantních nebo pobytových zařízeních, terénních službách, při poskytování sociální pomoci dětem i dospělým. Je schopen k zajišťování přímé péče a osobní asistence klientům, pro podporu jejich soběstačnosti a sociální aktivizaci, ale rovněž se může uplatnit v managementu sociálních služeb. Absolovování oboru opravňuje k pratikování vázané živnosti Péče o dítě do tří let věku v denním režimu dle přílohy č. 2 zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů.

Vyhledejte si školu

Katalog škol s dvouletým denním, tříletým dálkovým a večerním oborem Pečovatelské služby 7541J01

Katalog škol s tříletým oborem Pečovatelské služby 7541E01

Katalog škol se čtyřletým oborem Sociální činnost 7541M01

Zdroj foto: www.flickr.com

Tagy: školský systém, sociální služby, studium, úklidové služby