Služby do domácnosti doplňují stále další

Vydáno 7.4.2017 Pomoc v domácnosti Pavla Jelínková

Služby do domácnosti u nás vzkvétají. A doplňují je stále další. Vedle hodinových manželů a manželek nebo úklidu do domácnosti jsou to další a další, s podobnou i shodnou či dílčí náplní činnosti, jen pod jiným názvem. Obecně se dá říci, že jsou to vše pomocníci do domácnosti.

Služby do domácnosti doplňují stále další

V současné době, kdy naše populace rapidně stárne, je tato služba vítaná. Jsou mnohé domácnosti, kde domácí práce v plné míře její obyvatelé nezvládají – kvůli stáří, nemoci anebo i kvůli zaneprázdněnosti s dětmi či zaměstnáním. Potom je placená výpomoc takovýchto pomocníků vítaná.

Reklama

Služby do domácnosti jsou na vzestupu a živnostníci či firmy, které je nabízejí, mají stále napilno. Tahle služba je specifická tím, že není českým fenoménem. Pomocníci do domácnosti byli v Evropě již dávno – v Nizozemí, Belgii, Německu a Rakousku. Až potom dorazili i k nám.

Rozmach této služby lze přiznat nejen zájmu o pomoc v domácnosti, ale dalším faktorem, který jistě hrál velkou roli při rozvoji a vzniku služby, je podpora vzniku nových pracovních míst v dobách vysoké nezaměstnanosti.

A i když je v současnosti nezaměstnanost na nízké úrovni, respektive nižší než kdykoli dříve, počátek pomocníků do domácnosti byl jako součást projektu MPSV k zaměstnávaní a rekvalifikaci nezaměstnaných osob naplánován již před nějakou dobou. Také jako součást projektu zacíleného na rozmach malých a středních firem, i podnikání živnostníků u nás v oblasti služeb.

Globálně se totiž počítá i s tím, že díky stále většímu rozmachu technologií a automatizaci výroby (viditelné např. v autoprůmyslu) se počítá s propouštěním a zánikem pracovních míst. Vzor si MPSV vzalo právě ze zmíněných zemí (Holandska, Belgie, Německa, Rakouska), kde je tato služba již delší dobu zavedena a prosperující. Právě tam byla do projektů týkajících se nezaměstnanosti zařazena a to s velkým úspěchem. Díky službám do domácnosti v těchto zemích vzniklo značné množství nových pracovních míst.

Vznik většího počtu služeb pro domácnosti, včetně pomocníků do domácnosti, by řešilo zčásti nejen nezaměstnanost, ale i celkové stárnutí naší populace. Mezi služby do domácnosti, které firmy nabízejí, nepatří jen samotné domácí práce a úklid.

Co vše služby do domácnosti dnes nabízejí?

 • úklid domácnosti (utření prachu, vysávání, vytírání, mytí sanity)
 • žehlení a praní
 • příprava pokrmů
 • nákupy a obstarání pochůzek
 • zahradnické práce
 • úklid pozemku okolo domu
 • předčítání a společnost starším osobám
 • doprovod na procházky, k lékařům, na úřady
 • dočasný dohled na nemocné děti i seniory
 • hlídání dětí, doprovod do školky, škol, zájmových kroužků
 • péče o seniory
 • venčení domácích mazlíčků
 • doučování dětí
 • aktivizační služby seniorům (podpora paměti, jemné motoriky, cvičení)

Samostatnou kapitolou jsou pak sociální služby a terénní sociální služby do domu.

Pokud si MPSV a jejich projekty s pomocníky do domácnosti, potažmo se službami do domácností, vzaly vzor ze zahraničí, možná by měly nabídnout i další prvky, které jsou v zahraničí se službami do domu spojeny. Těmi jsou daňové úlevy a možnost odpočtu z příjmů těm, kteří služeb do domácnosti využijí.

To má totiž značný vliv na konečnou cenu služby. Ta je u nás stále dost vysoká. A mimo akčních a sezónních slev, anebo slev poskytovaných živnostníkem či firmou stabilním klientům, není u nás žádná možnost úlev.

Zdroj foto: Pixabay.com