Služby pro nemocné, nemohoucí a seniory do domu poskytované zdarma

Vydáno 25.8.2014 Péče o seniory Pavla Jelínková

Seniorů přibývá, a to jak aktivních, tak zcela logicky bohužel i těch nemocných a nemohoucích. Celá naše populace stárne. Proto vzniká nutnost stálého rozšiřování služeb, včetně služeb do domu. Jaké služby se aktuálně nabízejí zdarma do domu pro tyto skupiny obyvatel?

Služby pro nemocné, nemohoucí a seniory do domu poskytované zdarma

Služby do domu zdarma

Opět jsme zapátrali a zpracovali pro Vás sumarizaci nabízených služeb pro nemocné, nemohoucí a seniory poskytované zdarma. Shrnuli jsme odkazy na naše dřívější texty, v nichž jsou jednotlivé služby podrobně rozepsány.

 • Domácí pečovatelská služba a osobní asistence bohužel nenabízí kromě základního sociálního poradenství nic neplaceného, přičemž na úhradě těchto služeb se zčásti (dle typu instituce) podílejí stát, kraje, obce nebo soukromé subjekty. Zbytek si hradí klient sám, ale zájemce o sociální službu může na základě zákona o sociálních službách zažádat o příspěvek na péči. Výše příspěvku je dána schopností seniora samostatně se o sebe postarat. Tato schopnost je rozlišena čtyřmi stupni – lehká, středně těžká, těžká a úplná závislost. Stupeň se určuje podle vyšetření zdravotního stavu a zjištění sociálních podmínek. Samotná péče je pak poskytována buď pouze sociálními službami (domovy důchodců, pečovatelskými domy), v lepším případě rodinnými příslušníky samostatně, nebo za využití některých sociálních služeb.
 • Úklid domácnosti a zajištění nákupu je možný jako součást úkonů domácí pečovatelské služby, na který lze využít příspěvek na péči, nebo v rámci sociálně aktivizační služby, kde je často (ne však vždy) zdarma. Sociálně aktivizační služby jsou ambulantní a terénní služby. Ty jsou poskytovány osobám v důchodovém věku, zdravotně postiženým, ale také rodinám s dětmi. Jejich poskytování je podloženo zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb. a také prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb., konkrétně § 31. Jsou to vše aktivity, které velmi podstatně zkvalitňují život seniorům, zdravotně handicapovaným i rodinám s dětmi. Navíc u některých poskytovatelů bývají poskytovány zcela zdarma.
 • Pochůzky po úřadech a doprovod k lékaři může být (dle soběstačnosti seniora) součást úkonů domácí pečovatelské služby či osobní asistence. Na ty lze také uplatnit příspěvek na péči, anebo poskytnuty sociálně aktivizační službou.
 • Podpůrné terapeutické a rehabilitační služby zčásti do domu mohou být součástí úkonů domácí pečovatelské služby.
 • Sociální a právní poradenství do domu, pomoc při získání příspěvku na péči lze čerpat v rámci péče o osobu se zdravotním postižením. Tuto službu lze čerpat i jako součást úkonů domácí pečovatelské služby i pomocí sociálně aktivizační služby.
 • Dohled nad seniorem je možný v rámci příspěvku na péči jako součást úkonů domácí pečovatelské služby či osobní asistence.
 • Procházky, cvičení může někdy být součástí úkonů domácí pečovatelské služby a osobní asistence i poskytnuta sociálně aktivizační službou.
 • Masáže, rehabilitace do domu a docházky fyzioterapeuta do domu pro nemohoucí, špatně se pohybující seniory a imobilní jsou možné na základě doporučení lékaře .
 • Nákupy potravin a léků mohou být součástí úkonů domácí pečovatelské služby nebo je lze čerpat sociálně aktivizační službou.
 • Doprovod k lékaři a na úřady je poskytnut jako součást úkonů domácí pečovatelské služby či osobní asistence a anebo v rámci sociálně aktivizačních služeb.
 • Rozvoz obědů je zdarma a platí se pouze obědy. Samotný rozvoz dotuje kraj, obec či město.
 • SOS linky pro seniory zabezpečují seniory a nemohoucí v případě zdravotních obtíží a ohrožení bezpečí jsou telefonní linky zdarma.
 • Služby paliativní péče na doporučení lékaře k umístění. Ale domácí hospicová péče se musí hradit, ještě nemá legislativní ukotvení, a není tedy ani hrazena z veřejného zdravotního pojištění. I proto u nás zatím funguje jen malé množství těchto služeb, které jsou navíc často omezeny jen na pacienty s trvalým bydlištěm v místě shodném s působištěm daného poskytovatele.
 • Předčítání knih a časopisů lze získat samostatně, a to v rámci činnosti dobrovolníků jednotlivců, většinou charitativních či církevních organizací nebo sociálně aktivizační službou.

Kde a jak služby do domu hledat?

V našem článku Najít tu správnou službu najdete tipy.

Služeb do domu pro stárnoucí populaci, kde přibývá seniorů, handicapovaných a nemohoucích je stále více a stále kvalitnějších. Některé jsou zavedeny, jiné se rodí a vznikají. Podstatné je, že žádná nezanikla. Mezi nejnovější patří v rámci služeb poskytovaných zdarma sociálně aktivizační služby, které lidé moc neznají.

Rozsah činnosti jednotlivých typů sociálních služeb hrazených zčásti krajem, městem, obcí a za pomoci příspěvku na péči je dán krajským nařízením, obecní vyhláškou nebo zákonem o sociálních službách.

Zdroj foto: www.flickr.com

Tagy: služby do domu, služby pro seniory, služby zdarma, sociální služby