Sociální podnikání dneška - má smysl a jak na něj?

Vydáno 10.6.2015 Pomoc v domácnosti Pavla Jelínková

Sociální podnikání – lze dnes dobře a reálně prosperovat v rámci sociálního podnikání? Jaké je sociální podnikání dneška? Jaké má podmínky a možnosti? A jak rozjet podnikání v sociální sféře – kam se obrátit o radu a pomoc?

Sociální podnikání dneška - má smysl a jak na něj?

Aktuálně zájem o sociální podnikání mezi lidmi roste a přibývá těch, kteří by rádi propojili svůj záměr podnikat s chutí dělat něco prospěšného pro jiné. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR se rozhodlo těmto podnikatelům pomoci a vytvořilo síť lokálních konzultantů a expertů/koučů.

Bezplatná odborná pomoc

Existence konzultantů a expertů dává jistotu při rozjezdu, přičemž mohou poskytnout:

 • odbornou podporu
 • individuální poradenství
 • vše k dané problematice zvoleného sociálního podnikání
 • od založení až po vedení sociálního podniku

Aktuálně je těchto konzultantů 12 a k nim patří dalších pět expertů/koučů v celé ČR. Konzultanti jsou prodloužením práce ambasadorů z P3 – People, Planet, Profit, o. p. s., kteří v předchozích dvou letech propagovali a mapovali sociální podnikání v ČR. Cílem poskytovaných podpůrných služeb je iniciovat vznik a rozvoj nových podnikatelských aktivit zaměřených na sociální podnikání, rozšiřování množství i možností sociálních podniků, a tak celkově podporovat a rozvíjet sociální podnikání v ČR.

Odborné a komplexní poradenství

Konzultanti jsou osobami, jež mají sami vlastní zkušenosti se zakládáním a vedením sociálních podniků, proto jsou schopni zájemcům o konzultace k sociálnímu podnikání poskytnout praktické, odborné a komplexní poradenství.

Tím je především

 • sdílení a předávání zkušeností z praxe
 • zpřístupňování základního vhledu do tématu sociálního podnikání
 • poskytování informací k založení sociálního podniku
 • poradenství ohledně zvolení vhodné právní formy pro daný sociální podnik
 • seznámení s praktickým chodem sociálního podniku
 • poradenství ke správnému nastavení a naplňování principů sociálního podnikání
 • pomoc s nastavením podnikatelského plánu
 • předávání kontaktů na relevantní subjekty v regionu
 • informace o dalších možných konzultacích u expertů
 • seznámení se specifiky zaměstnávání osob se znevýhodněním
 • zapojení zaměstnance ze znevýhodněné skupiny do provozu podniku
 • možnost absolvování stáže v sociálním podniku
 • pomoc při výběru, v jaké organizaci by pro něj mohla být stáž nejpřínosnější v souladu s jeho podnikatelským záměrem

Bezplatné konzultační hodiny

Konzultace jsou poskytovány zdarma do rozsahu deseti hodin pro zaměstnavatele. Mohou je využít všichni současní nebo budoucí zaměstnavatelé, kteří realizují nebo chtějí realizovat své podnikatelské záměry v oblasti sociálního podnikání na území ČR, a to kromě hlavního města Prahy, právní forma při tom není rozhodující.

Nejčastějšími zájemci o konzultace

 • Soukromé osoby – které zvažují podnikání a chtějí podnikat jinak vidí v sociálním podnikání možnost a příležitost měnit zažité zvyklosti.
 • Neziskové organizace – které hledají vhodné pracovní aktivity pro své klienty a zároveň financování činnosti své organizace.
 • Orgány veřejné správy – konzultace využívají i orgány veřejné správy působící v oblasti sociální integrace.

Poskytování konzultací se stává možností, jak podpořit podnikatele, kteří se rozhodli podnikat jinak, a to s ohledem na veřejný prospěch společnosti, a také podpořit sociální podnikání, jež podněcuje k její společenské zodpovědnosti. Konzultantská činnost je ale obohacující i pro samotné konzultanty.

Cyklus seminářů

V rámci podpory sociálního podnikání v ČR a plánované výzvy v Operačním programu zaměstnanost pořádá Ministerstvo práce a sociálních věcí od dubna do října cyklus seminářů k přípravě podnikatelských plánů v oblasti sociálního podnikání. Účastníci se na seminářích mají možnost dozvědět o novinkách v dané oblasti, o chystaných možnostech financování rozjezdu sociálního podnikání a získají aktuální informace o plánované podpoře ze strukturálních fondů. Semináře povedou experti v projektu Podpora sociálního podnikání v ČR. Jsou však určeny pouze těm zájemcům, kteří již mají základní orientaci v tématu sociálního podnikání, rozpracovaný podnikatelský záměr a cíl ho uskutečnit.

Seminář Jak připravit dobrý podnikatelský plán?

Pro zájemce je přichystán seminář Jak připravit dobrý podnikatelský plán?, na němž se dozvědí, co je podnikatelský plán sociálního podniku, jaká má sociální podnik specifika a jak se to projevuje v podnikatelském plánu, jak zpracovat naplňování principů sociálního podniku, jak a s kým podnikatelský plán tvořit, jak ho strukturovat nebo jak do plánu otisknout základní hodnoty. Seminářem provede Martin Fojtíček, který je expertem pro oblast řízení sociálních podniků a specialistou na byznys plány a koučování.

Více informací o bezplatném poradenství čtěte zde.

Zdroj foto: www.ceske-socialni-podnikani.cz

Tagy: fungování sociálního podniku, konzultace a semináře, pobídky, pomoc a podpora, sociální podnikání