Sociální podnikání je v Česku v plenkách

Vydáno 25.11.2015 Pomoc v domácnosti Pavla Jelínková

Sociální podnikání je v České republice stále v plenkách, byť je podporováno Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. A je to velká škoda, protože ve státech okolo je situace zcela opačná a sociální podnikání by mohlo fungovat napříč okolními státy.

Sociální podnikání je v Česku v plenkách

O sociálním podnikání jsme již na našem portále zmínili ve článku Sociální podnikání dneška – má smysl a jak na něj? a osvětlili v něm možnosti, které se podnikatelům v sociální oblasti v Česku nabízí. A ač se pomalu sociální podnikání u nás rozvíjí a je státem podporováno, oproti jiným státům je naše sociální podnikání ještě stále v plenkách.

Nedostatek sociálních podnikatelů

Sociálních podnikatelů je u nás stále nedostatek, kdežto ve světě je to úplně naopak. Tam prožívá sociální podnikání nebývalý rozmach, což je znát i v celé západní Evropě a státech kolem ČR. Pojem sociální podnikání je u nás totiž chápáno jako činnost spojená ryze se zaměstnáváním sociálně a zdravotně znevýhodněných osob. Ale to je mylné pojetí.

Rozměr sociálního podnikání

Sociální podnikání má mnohem širší rozměr. Je to společensky prospěšné podnikání. Jinými slovy aktivita nebo činnost, jež má za cíl dílčí či úplné vyřešení společenského anebo enviromentálního problému (environmentální je zde míněna kupříkladu ochrana přírody, monitoring životního prostředí, využití přírodních zdrojů, nakládání s energiemi nebo péče o zdraví lidské populace).

Jak vidno není to podnikání zaměřené pouze na zaměstnávání sociálně a zdravotně znevýhodněných osob. Takto jej vnímá zbytek Evropy, jen u nás toto pojetí pokulhává. I když se již blýská na lepší časy a existuje mnoho sociálních projektů, které by si zasloužily plnohodnotný život na podnikatelském výsluní, nikoli živoření.

Sociální podnikání dle nositele Nobelovy cena za mír

Abychom pojem sociálního podnikání osvětlili úplně, využijeme jeho charakteristiku Muhammadem Yunusem, držitelem Nobelovy ceny za mír, který vytyčil v sedmi bodech podstatu sociálního podniku velmi dobře:

 • účelem podnikání je bojovat s chudobou nebo jiným problémem, který ohrožuje naši společnost (v oblasti vzdělání, péče o zdraví, přístupu k technologiím nebo životního prostředí)
 • finanční a ekonomická udržitelnost
 • investoři dostávají zpět pouze výši svého vkladu a kromě investice jim nejsou vypláceny žádné dividendy
 • poté, co jsou splaceny investice, slouží zisk k rozvoji a zlepšování činnosti podniku
 • šetrný přístup k životnímu prostředí
 • pracovníci dostávají tržní odměnu, zároveň mají lepší pracovní podmínky
 • děláme to s radostí

Organizace a platformy

Existují platformy a organizace, které sdružují sociální podniky a podnikatele všude po světě. Ty učí a pomáhají lidem, jak vyjít na světlo s nápady a projekty, a nabízí začínajícím sociálním podnikatelům zkušenosti jiných již zavedených podnikatelů, kontakty potřebné k rozběhu, rady, pomoc i konkrétní tvorbu podnikatelských plánů.

Mezi tyto organizace a platformy patří

 • Ashoka – největší světová síť společensky prospěšných podnikatelů s téměř 3000 členy v 70 zemích.
 • Asociace společenské odpovědnosti – nezávislá platforma sdružuje, propojuje a reprezentuje zájmy společensky odpovědných subjektů v ČR. Provozuje také informační portál o společenské odpovědnosti (CSR) v České republice.
 • European Leadership & Academic Institute (ELAI) – platforma sdílející profesní zkušenosti skrz pořádání Global Enterpreneurship Week – mezinárodní akce na podporu podnikání, startupů, inovací a obecně podnikavého životního stylu.
 • Mezinárodní síť Impact Hub – organizace se sítí po celém světě i v ČR, věnuje se praktickému rozvoji společensky prospěšného podnikání.
 • Nadace VIA – podporuje podnikatelské aktivity nevládních neziskových organizací, sociálních podniků i jednotlivců a neformálních uskupení
 • People – Planet – Profit (P3) – jejím posláním je teoreticky ukotvit a šířit povědomí o společensky prospěšném podnikání mezi českou odbornou i laickou veřejností.
 • Platforma sociálních firem – sdružuje právnické a fyzické osoby uznávající sociální firmy a prosazuje sociální firmy v ČR šířit příklady dobré praxe, vzdělávat se v oblasti sociálního podnikání a propojovat státní, veřejnou, podnikatelskou a akademickou sféru.

Sociální podnikání se snaží podporovat také Ministerstvo práce a sociálních věcí, a to tvorbou sítě lokálních konzultantů a expertů/koučů. Také je podpořilo skrz ESFCR a mikrofinancování, o němž jsme psali ve článku Znáte dobře ESF?

Zdroj foto: Flickr.com