Sociální služby pro seniory - víte, kde se na ně informovat a kde je hledat?

Vydáno 29.3.2016 Péče o seniory Pavla Jelínková

Sociální služby jsou u nás často velmi nepřehledné. Málokdo se v nich uceleně orientuje. Jak a kde ty správné sociální služby hledat? Konkrétně pro seniory? Kam se obrátit? Naše hledání pokračuje.

Sociální služby pro seniory - víte, kde se na ně informovat a kde je hledat?

Hledáme sociální služby pro seniory a zjišťujeme jaké jsou v dnešní době zdroje informací o nich pro veřejnost. A pro potřebné seniory. Kde tedy můžeme najít zdroje informací o sociálních službách u nás?

Pomůže Registr poskytovatelů sociálních služeb

Hlavním zdrojem o sociálních službách je registr poskytovatelů sociálních služeb. Ten byl vytvořen na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a spadá pod Ministerstvo práce a sociálních věcí. Je to zvláštní, že jej lidé moc neznají, protože byl spuštěn v lednu 2007. Je to hodnotný a užitečný nástroj, jak vyhledat požadovanou sociální službu. Podle zákona je povinností všech poskytovatelů sociálních služeb být v registru uvedeni. Více o registru se dočtete v našem článku a vyhledávat v registru sociální služby můžete zde.

Ani registr sociálních služeb není všemocný

Ano nejjistější možností je využití registru poskytovatelů sociálních služeb, i když ani ten není všemocný. Nenachází se v něm totiž často soukromé domovy pro seniory, jež se vymykají zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, nebo se na něj tento zákon nevztahuje. Čili ubytovny pro seniory byste tu hledali marně, stejně jako provozovatele volnočasových aktivit, jež nejsou součástí center či domovů pro seniory. Také zde nejsou uvedeny domy s pečovatelskou službou spadající pod správu měst. Tyto služby (volnočasové aktivity pro seniory, soukromé domovy pro seniory a domy s pečovatelskou službou patřící městům) hledejte za pomoci dalších níže uvedených možností.

Málo známý registr zdravotnických zařízení

Existuje ještě jeden registr, spojený se sociálními službami. Je jím registr zdravotnických zařízení ministerstva zdravotnictví. Některé služby, jež byste hledali v sociální sféře, totiž spadají do oblasti zdravotnictví – jsou jimi léčebna dlouhodobě nemocných a nemocnice následné péče. Tato zařízení jsou součástí seznam právě registru zdravotnických zařízení ministerstva zdravotnictví.

Ptejte se na krajských a městských úřadech

I na krajský úřad se lze obrátit, a to buď na jeho sociální anebo na zdravotní odbor. Mají zde přehled o sociálních službách celého kraje. A tak zde lze zjistit zdali je možno umístit seniora i mimo okres, a také kde je volno a kde naplněna kapacita. Dobře a fundovaně mohou ohledně sociálních služeb poradit na obecním úřadě, nebo sociálním odboru městského úřadu, anebo městské části úřadu, kam senior spadá trvalým bydlištěm. Ideální je zavolat a doptat se kam a na koho konkrétně se na úřadě obrátit.

Informace může podat i Úřad práce

I zde by měli umět poradit se sociální službou. Každopádně se na Úřad práce mohou bez obav obrátit lidé, kteří pečují o seniora v případě příspěvku na péči. Příspěvek je určen seniorům a všem osobám, jež se neobejdou bez asistence a pomoci další osoby a slouží k poryt nákladů čerpaných sociálních služeb. Více o příspěvku můžete číst v našem článku zde a také v dalším článku tady.

Poradí i lékař, nemocnice či LDN

Lékař může být velmi užitečným a zároveň kvalitním zdrojem informací a pomoci. A může jím být nejen praktický nebo li obvodní lékař, ale i odborný lékař specialista, který se stará o seniora. Ovšem především praktický lékař by měl mít přehled o sociálních službách – i konkrétních organizacích a institucích v blízkém i dalekém okolí. Jak již bylo řečeno, pomoci může i nemocnice v níž je senior hospitalizován, anebo také LDN v níž se nachází. Poradit by však v těchto místech měli i když zde senior není umístěn. Všude mají sociální pracovníky, ale informace mohou poskytnout i sestry těchto ústavů, případně lékaři.

Zajděte do domova pro seniory

I zde by vám měli umět poradit. Znáte li nějaký domov pro seniory či dům s pečovatelskou službou, anebo jej máte dokonce někde ve svém okolí, i tady mají kvalitní přehled o dostupných sociálních službách. A také vám mohou nabídnout své sociální služby.

Pomoci může také Charita ČR a Diakonie

Charita Česká republika může být také užitečným zdrojem informací. Je sama totiž coby nezisková organizace častým poskytovatelem sociálních služeb. Přehled jejích služeb najdete v seznamu činnosti charity v ČR. Druhou možností je Diakonie Českobratrské církve evangelické, která také hojně poskytuje sociální služby různého charakteru – její nabídku hledejte zde.

Další tipy na informace

Hospicovou péči hledejte:

  • V adresáři Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče
  • V adresáři Sdružení pro podporu domácí péče a hospicového hnutí

Zdroj foto: Flickr.com