Speciál o certifikátech a akreditacích – první část

Vydáno 28.6.2014 Pomoc v domácnosti Pavla Jelínková

Certifikované a akreditované kurzy jsou důležitým dokladem kvality pracovníka poskytujícího službu – ať se jedná o hospodyni, chůvu, pečovatelku či úklid v domácnosti. Jaká je nabídka certifikovaných a akreditovaných kurzů, co je jejich obsahem a k jaké činnosti opravňují? Kde lze kurzy absolvovat a jaké má školení trvání?

Speciál o certifikátech a akreditacích – první část

Jaké druhy kurzů existují

 • Akreditovaný kvalifikační kurz

  dává odbornou způsobilost k výkonu příslušného povolání

 • Certifikovaný kurz

  slouží ke získání zvláštní odborné způsobilosti pro úzce vymezené činnosti, které prohlubují získanou odbornou nebo specializovanou způsobilost

V prvním stupni je vždy akreditovaný kurz a až po něm by měl následovat certifikovaný kurz, který dané povolání a činnost prohlubuje.

Co je akreditovaný kurz

Je to kurz schválený příslušným úřadem či orgánem. Akreditovaný kvalifikační kurz se uskutečňuje v akreditovaném zařízení, kterému byla udělena akreditace daného ministerstva, kam pracovní činnost spadá. Absolvováním takového akreditovaného kvalifikačního kurzu lze získat odbornou způsobilost k výkonu daného povolání.

Akreditovaný kvalifikační kurz je ukončen závěrečnou zkouškou před zkušební komisí. Tu zřizuje akreditované zařízení na návrh příslušných profesních sdružení a odborných společností. Termín a místo závěrečné zkoušky zadává ministerstvo, kam pracovní činnost spadá, a to cca 30 dnů před dnem konání této zkoušky.

Co je certifikovaný kurz

Slouží k získání zvláštní odborné způsobilosti pro úzce vymezené činnosti, které prohlubuje získanou odbornou nebo specializovanou způsobilost. Je to tedy atestace a testování způsobilosti pracovníků. Certifikovaný kurz může nabízet jen akreditované zařízení, kterému byla udělena akreditace ministerstva, kam pracovní činnost spadá.

Certifikovaným kurzem však nelze nahradit získání odborné nebo specializované způsobilosti k výkonu daného povolání. Proto činnosti, které certifikovaným kurzem pracovník získá, nesmí být činnostmi, které již má jako absolvent studia nebo akreditovaného kvalifikačního kurzu. Certifikovaný kurz končí závěrečnou zkouškou. O úspěšné vykonané závěrečné zkoušce vydá akreditované zařízení osvědčení o získané odborné způsobilosti k výkonu povolání, a to na tiskopisu osvědčení poskytnuté ministerstvem na základě žádosti akreditovaného zařízení.

V současnosti se akreditované a certifikované kurzy stále vyvíjí, mění a přibývá jich.

Aktuálně jsou nabízeny následující kurzy

Základní akreditované kurzy – sociální péče, domácnost a úklid

 • Pracovník v sociálních službách
 • Pracovník v sociálních službách s přímou obslužnou péčí, osobní asistence
 • Pracovník v sociálních službách – přímá obslužná péče, osobní asistence a výchovnou nepedagogická činnost
 • Základy ergoterapie v praxi
 • Základy aktivizace seniorů
 • Metody práce s duševně nemocnými v sociálních službách
 • Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky
 • Pečovatel/pečo­vatelka o děti ve věku od 0 do 15 let
 • Pečovatel/pečo­vatelka o děti od 3 do 15 let (zdravé i pro handicapované děti)
 • Pracovník v sociálních službách se zaměřením na péči o seniory v domácnostech
 • Pracovník v sociálních službách se zaměřením na péči o děti
 • Hospodyně
 • Úklidový pracovník

Certifikované kurzy ze sféry sociální péče, domácnosti a úklidu

 • Ošetřovatelská péče se zaměřením na seniora
 • Pracovník v sociálních službách – Pečovatel/ka o děti do 15 let, včetně hendikepovaných
 • Hospodyně
 • Chůva
 • Dula absolvent
 • Certifikovaná dula
 • Profesní úklid
 • Rehabilitační ošetřování pro pacienty se sníženou soběstačností

Jak se zúčastnit kurzu

Mnohé záměry zúčastnit se některého kurzu ztroskotávají na nevědomosti kde kurz hledat, jak zjistit, zdali jej lze realizovat v regionu, v němž zájemce bydlí a jak se na daný kurz přihlásit. V současnosti dnes vše usnadňuje svět internetu. Tady lze jednoduše a lehce dohledat vše, co potřebujete.

Jak vyhledat kurz

Pomohou specializované stránky se seznamy kurzů a vyhledáváním dle regionů.

 • Vyhledavač kurzů – velmi variabilní webový portál, který nabízí kalendář kurzů, seznam firem kurzy pořádající, vyhledavač dle regionů, dle data, tematického a oborového zaměření kurzu
 • Seznam akreditovaných organizací MPSV, oprávněných k pořádání kurzů s vyhledáváním dle regionů – na těchto stránkách lze najít organizace, které nejrůznější kurzy pořádají a nabízí s možností vyhledání dle kraje, a prozkoumáním detailu o organizacích a návštěvou jejich webových stránek.

Jak se přihlásit na kurz

Po dohledání dané organizace a kurzu najdeme v informacích vždy možnosti pro přihlášení i za jakých podmínek lze kurz absolvovat (pro koho je určen a co musí zájemce splňovat), včetně ceny kurzovného. Přihlášky se většinou řeší elektronicky – e-mailem, online formulářem, někdy lze i telefonicky nebo osobně v sídle společnosti. Každá organizace si řešení přihlášek zájemců určuje sama, včetně platby za kurz, nebo zálohy k přihlášce. Někdy je k dispozici více míst i regionů, kde lze kurz absolvovat. Je proto nutno si dobře informace pročíst a správně zvolit místo, okres, region a kraj.

V druhé části článku probereme jednotlivé kurzy, jejich stručnou charakteristiku, pro koho jsou určeny, co je podmínkou k přijetí a ceny kurzovného.

Zdroj foto: www.flickr.com

Tagy: akreditace, certifikát, kurz, odbornost, rekvalifikace