Spektra = praktičtí pomocníci pro život

Vydáno 29.11.2017 Péče o osoby s hendikepem Pavla Jelínková

Mnohým pojem Spektra zůstal utajen, ale naopak jiným již dlouho pomáhají jejich produkty. Spektra je unikátní sdružení těch, kteří sami potřebují pomoc a přitom pomáhají jiným. V mnoha ohledech.

Spektra = praktičtí pomocníci pro život

Spektra, v.d.n. je výrobní družstvo nevidomých. Tedy osob, které mají sami pro současnou společnost a civilizaci značný handicap. Jsou slepí nebo silně slabozrací a se svým postižením se potýkají dnes a denně. Díky překotnému růstu technologií a rozmachu civilizace stále dokola překonávají nové a novější překážky, s nimiž se musejí sžít.

Spektra, v.d.n.

Spektra vznikla v roce 1989. Je to organizace, která má členství ve Svazu českých a moravských výrobních družstvech. Od prvopočátku svého založení se Spektra orientuje a úzce specializuje na to, co pomáhá i jejím členům a zaměstnancům – na kompenzační pomůcky.

Výrobní družstvo nevidomých Spektra zaměstnává přes 50 % zdravotně handicapovaných osob a díky tomu může svým odběratelům poskytovat dle současné platné legislativy (Zákon 435/04 Sb.) náhradní plnění.

Přes dvacet let tedy Spektra v.d.n. vyrábí moderní pomocníky alias kompenzační pomůcky pro zdravotně postižené v oblasti motoriky, zraku, sluchu, komunikace, také pro seniory, i pro osoby s kombinovanými postiženími.

Motorika

V oblasti motoriky to jsou četné pomůcky k jednoduššímu bydlení tělesně handicapovaných a ke zpřístupnění práce na počítači. Ten je pro mnohé handicapované téměř jedinou možností komunikace se širším i užším okolím.

Co sem patří?

 • Velkoplošné klávesnice, což jsou speciální klávesnice s jasně označenými klávesami, s barevně odlišenými klávesami, nebo s upraveným počtem kláves pro osoby s omezenou jemnou motorikou.
 • Trackbally jako náhrada myši, kterými jsou systémy a prostředky pro osoby, jimž handicap nedovolí běžné ovládání myši. Jsou to oproti klasickým myším značně větší ovladače přizpůsobené k ovládání PC při motorických obtížích. Volba trackballu se řeší dle individuálních potřeb dané osoby.
 • Systémy pro alternativní navádění myši – ovládání myši pohybem hlavy, ústy, atp. I zde je nutno přihlížet ke zdravotnímu stavu a omezení postižené osoby.
 • Systémy pro ovládání pc a myši očima – při částečné, značné či úplně omezené hybnosti mimo hlavy a očí, lze využít i speciálních pomůcek k ovládání PC očima.

Zrak

Do této oblasti patří kompenzační pomůcky pro zrakově postižené osoby k jejich orientaci v prostoru, komfortnější existenci, pomůcky pro bydlení a každodenní činnosti a pro relativně normální život. Nejen v dnešní době je ve světě tmy velmi těžké žít.

Náleží sem

 • Kamerové zvětšovací lupy – elektronické pomůcky ke čtení novin a knih, psaní nebo pro drobnou ruční práci.
 • Zpřístupnění počítače a jeho příslušenství – speciální software, u jehož volby se vždy vychází ze specifických potřeb postiženého. Patří sem počítač se zvětšovacím programem, odečítacím systémem anebo asistenčním programem.
 • Čtečky pro nevidomé a těžce slabozraké – speciální zařízení, jež snímá knihu, časopis, či jiný tištěný text a předčítá jej hlasem nahlas.
 • Funkčně zpřístupněné telefony a tablety – jsou běžná zařízení doplněná o zvětšovací či odečítací funkce.
 • Brailské písmo, reliéfní technika – kompenzační pomůcky na bázi bodového písma, elektronických braillských řádků, jako jsou brailské tiskárny, psací stroje anebo tepelné tiskárny reliéfní grafiky.
 • Speciální programy PC – patří sem aplikace pro zvětšování obrazovky, čtení obsahu obrazovky nebo tištěných předloh, či elektronických knih hlasitým hlasovým výstupem, ale také asistenční programy a další.
 • Další – menší či větší pomocníci pro každodenní fungování a život ve tmě – kombinovaný indikátor hladiny (hrnce, hrnku, jakékoli nádoby), speciální dílenská sada, speciální školní sada, atp.

Sluch

Sekce určená pro sluchově postižené osoby, tedy nedoslýchavé a špatně slyšící. Spektra jim nabízí elektronické pomůcky.

Momentálně je to S-loop BT, indukční smyčka s technologií BT. Je to individuální indukční smyčka s mikrofonem, která oboustranně komunikuje s ostatními zařízeními bezdrátově technologií Bluetooth. Sluchově postižení tak mohou používat mobilní telefon a další zařízení, jako je počítač s hlasovým výstupem a hlasové elektronické zápisníky. To vše v dostatečné vzdálenosti od naslouchadla, které jim dovolí je využívat bez ruchů z okolí.

Komunikace

Shrnuje kompenzační pomůcky pro komunikaci osob s vadami řeči a vyjadřování.

Může to být

 • Komunikace pohledem, jež sestává ve sledování směru pohledu, což je jednoduchý způsob komunikace především s malými dětmi, ale i dospělými, kteří nemluví.
 • Softwarové komunikátory – různá zařízení, program a aplikace ke komunikaci a rozšíření komunikace i ovládání PC a komunikaci s ním či skrze něj
 • Tabulkové komunikátory – řeší větší a obsáhlou komunikaci, když tyto pomůcky mají navýšený počet klávesnic oproti běžnému standardu a rovněž dávají možnost přepínání mezi vícero záznamy.
 • Tlačítkové komunikátory – jsou to jednoduchá velkoplošná tlačítka s hlasovým výstupem pro jeden a vícero sekvenčních vzkazů.
 • Dyslexie – oblast nabízí pomocníky, jako jsou hlasové syntézy. To jsou programy, jež převádí psaný text do mluvené podoby nebo speciální aplikace určené pro dyslektiky a dysgrafiky.

Pro seniory

Široká škála pomocníků ke zvládání každodenního života starších osob s obtížným pohybem, orientací či jiným oslabeným tělesným, smyslovým či mozkovým spektrem.

Spektra jim nabízí

 • Lupy, známé všem, ale tyto jsou uzpůsobeny speciálně a technologicky. Kupříkladu kamerová lupa Compact mini nebo Compact+ HD s nastavitelným zvětšením a kontrastní velkoplošným obrazem.
 • Support počítače – aby se senioři nebáli počítačů, je tu Senior Guide asistenční program, nebo speciální aplikace Zřetelnější obrazovka, případně zvětšovací program s hlasovou podporou ZoomText, nebo Jaws integrovaný se ZoomTextem, který poskytuje zvětšený, hlasový a hmatový výstup.
 • Pomocník mobilního telefonu – je aplikace Ozvučený mobilní telefon, pomáhá v situacích, kdy nevidíte na malou obrazovku mobilního telefonu s hlasovým výstupem, který sdělí vše, co na obrazovce senior nevidí. Anebo Blins Shell, což je snadno ovladatelný chytrý mobil pro zrakově postižené včetně seniorů.

Další pomoc

Mimoto Spektra pomůže s výběrem vhodné pomůcky dle typu postižení, ale také se získáním příspěvku na pomůcku, případně poradí, kde ve vašem okolí je možnost vyzkoušení anebo zapůjčení určité kompenzační pomůcky. Také poskytuje poradenství a podporu ohledně oblasti kompenzačních pomůcek v rámci celého Česka.

Zdroj foto: Facebook Spektra, v.d.n.

Tagy: kompenzační pomůcky, Spektra,v.d.n., Výrobní družstvo nevidomých