Špičky oboru porodní asistence míří do Prahy

Vydáno 26.9.2019 Pomoc v domácnosti Pavla Jelínková

Na konci září se sjedou do Prahy špičky oboru porodní asistence. Více než 50 porodních asistentek, které stojí v čele 37 profesních organizací ve 24 zemích Evropy, bude jednat o rozvoji oboru.

Špičky oboru porodní asistence míří do Prahy

Evropská asociace porodních asistentek (EMA) svolává na 27. – 28. září 2019 do Prahy European Midwives Association General Meeting. Pražské setkání se uskuteční ve spolupráci s Českou komorou porodních asistentek a Unií porodních asistentek. Porodní asistence má v České republice dlouhou a kvalitní tradici, která byla podobně jako v dalších středoevropských zemích přerušena po převratu v roce 1948.

Co je cílem setkání?

Cílem zářijového setkání není jen odborná a strategická diskuze o budoucnosti 100 000 evropských porodních asistentek, ale i podpora českých kolegyň z porodnic a z komunitní péče. Ty dlouhodobě usilují o emancipaci svého povolání a přibližování se evropskému modelu péče. K tomuto cíli může dopomoci například nově vznikající Centrum porodní asistence v porodnici na Bulovce, kde budou vysokoškolsky vzdělané porodní asistentky samostatně pečovat o své klientky.

Přednosta gynekologicko-porodnické kliniky Nemocnice Na Bulovce Michal Zikán k tomu říká: „České porodnictví má vynikající výsledky zdravotní péče včetně péče o rizikovou a patologickou těhotnou a rodící ženu. V segmentu péče o fyziologické těhotné a rodící však cítíme velkou společenskou poptávku po respektujícím přístupu, možnostech volby a kultivaci porodnictví. Jednou z cest je tvorba center porodní asistence při stávajících porodnicích, kde je hlavním pečovatelem o zdravou těhotnou a rodící ženu porodní asistentka s veškerým zázemím zdravotnického zařízení. Modelové centrum v Nemocnici Na Bulovce má ukázat možnosti implementace takového systému péče v dalších zařízeních v ČR.”

Evropské porodní asistentky mají povědomí o tom, že evropská směrnice upravující jejich povolání není v České republice dodržována. Omezování kompetencí porodních asistentek pak vede k pomalému budování sítě komunitních porodních asistentek.

Význam porodních asistentek

Prezidentka evropské asociace Mervi Jokinen upozorňuje na důležitost autonomie profese porodních asistentek: „Porodní asistence je zásadním řešením výzev pro poskytování vysoce kvalitní péče o matku a novorozence všem ženám a novorozencům ve všech zemích. Správná podpora péče poskytované porodními asistentkami spolu s podpůrným legislativním rámcem bude mít pozitivní dopad na zdraví celého národa.”

Proto se EMA rozhodla spolu s českými profesními organizacemi uspořádat podpůrné setkání na půdě Senátu České republiky. V Anglii dlouho působící porodní asistentka Barbora Březinová, která českým rodinám představila práci porodní asistentky v seriálu Dělníci života, říká: „Pracovala jsem mnoho let v zahraničí, a tak vím, že komunitní péče porodních asistentek je v naší zemi nedostatečně podporovaná. Proto jsem ráda, že se na dva dny Praha stane místem, kde se rozhoduje o tom, kam se bude péče o ženy a jejich děti v Evropě ubírat. Silně vnímám podporu zahraničních kolegyň směrem k nám, porodním asistentkám z postkomunis­tických zemí."

Setkání evropských porodních asistentek s českými kolegyněmi obohatí svou účastí také zástupci lékařské veřejnosti, představitelé státní správy, expertky a experti z oblasti práva nebo vědy, dále pak pracovníci neziskových organizací, kteří dlouhodobě poukazují na nevyužitý potenciál porodních asistentek v českém systému zdravotnictví.

European Midwives Association

Je Evropská asociace porodních asistentek, zkráceně EMA. Je to nestátní nezisková organizace porodních asistentek, která reprezentuje organizace a asociace porodních asistentek z členských států EU, evropského hospodářského prostoru a zemí žádajících o vstup do EU, poskytuje prostor porodním asistentkám z celé Evropy k setkávání a diskutování problémů týkajících se stavu porodní asistence a zdraví žen, poskytuje minimální standardy vzdělávání a praxe porodních asistentek napříč Evropou, podílí se na ovlivňování zdravotní politiky a porodní asistence v EU, sdružuje 37 organizací PA.

Porodní asistentky u nás

Počty porodních asistentek v ČR činí 7 331 registro­vaných porodních asistentek. Z toho je 9 mužů. Počet všech reálně praktikujících porodních asistentek i s neregistro­vanými není znám, nikdo je neeviduje. Odhad je cca 4 500 až 5 000, přičemž počet komunitních porodních asistentek také není znám.

Čtěte více

Zdroj foto: Pixabay.com