Společnost přátelská rodině - vývoj v čase

Vydáno 5.1.2015 Pomoc v domácnosti Pavla Jelínková

Společnost přátelská rodině je projekt, o němž jsme se již na našem serveru zmínili. Uplynulo více než deset let od jeho založení a spuštění. Jak tedy fungoval v roce 2013 a 2014 a co je s tímto projektem dnes?

Společnost přátelská rodině - vývoj v čase

Když se řekne Společnost přátelská rodině

Společnost přátelská rodině je projekt vzniklý z podnětů samotných maminek malých dětí na rodičovské a mateřské dovolené, které se scházely v mateřských centrech. Projekt byl založen v roce 2004 s cílem zlepšit zaměstnaneckou situaci mladých rodin, především rodin s malými dětmi.

Podstata projektu

Projekt Společnost přátelská rodině cíleně prezentuje mladé rodiny s dětmi jako rentabilní a schopné společenství, jež je dobrou devizou pro celou současnou společnost Vyplatí se do nich v profesích a zaměstnanosti nejen investovat, ale hlavně dát jim šanci. V rámci projektu je proto monitorována a hodnocena celá řada firem, jež napomáhají zaměstnávání rodičů malých dětí, přičemž firemní politika je orientována na sladění pracovního a rodinného života zaměstnanců – mladých rodičů s malými dětmi.

Hodnocení firem

Z firem je pak každým rokem oceněno několik organizací s celorepublikovým působením, které následně získají certifikát s názvem projektu „Společnost přátelská rodině“. Slavnostní ocenění a předání certifikátu se koná vždy v druhé polovině listopadu daného roku. Více a podrobněji o projektu čtěte v našem předchozím článku zde.

Současnost projektu SPR

My se zaměříme na současnou situaci projektu Společnost přátelská rodině a jeho fungování v předchozích dvou letech – jak tedy projekt fungoval v roce 2013 a 2014? Hodnocení firem v rámci SPR je realizováno každoročně na celorepublikové úrovni. Na krajské úrovni minimálně jednou za dva roky.

Rok 2013

V roce 2013 proběhla realizace na celorepublikové úrovni a pak ještě v krajích:

 • Jihočeském a Jihomoravském
 • Karlovarském a Libereckém
 • Pardubickém a Středočeském
 • Zlínském

V rámci ČR byly oceněny tři firmy a v každém z krajů rovněž tři společnosti.

Rok 2014

V roce 2014 byl projekt SPR spuštěn na celorepublikové úrovni a rovněž v krajích:

 • Královéhradecký a Moravskoslezský
 • Olomoucký a Plzeňský
 • Ústecký a Vysočina

I v roce 2014 byly za celou republiku oceněny tři firmy a v krajích také vždy tři společnosti.

Průběh během roku

Průběh projektu během roku je tento:

 • Leden – vyhlášení kampaně
 • Březen – uzávěrka nominací
 • Duben až srpen – hodnocení organizací
 • Září – zpracování dokumentace a předání podkladů porotě
 • Říjen – zasedání poroty, zpracování zpráv a doporučení pro nominované organizace
 • Listopad – slavnostní vyhlášení výsledků

Činnost SPR dále

V letošním roce bude projekt Společnost přátelská rodině a jeho kampaň vyhlášena během měsíce ledna 2015. Z toho vyplývá, že projekt je stále funkční, vede si velmi dobře a pomáhá nejen mladým rodinám a vyšší zaměstnanosti rodičů malých dětí, ale i firmám, které si tak zajišťují solidární, věrné a odpovědné zaměstnance z řad mladých. Projekt SPR funguje tak již druhou desítku let a svou prorodinnou politikou se nadále snaží nalézt cesty, jak usnadnit situaci nejen rodinám zaměstnanců.

Zdroj foto: http://www.familyfriendly.cz/

Tagy: hodnocení firem, mladé rodiny, ocenění, projekt, Společnost přátelská rodině