Stravování ve stáří: jak zajistit seniorům teplé jídlo každý den

Vydáno 10.4.2018 Péče o seniory Pavla Jelínková

Lidé v podzimu svého života se jednou dostanou do situace, kdy již nezvládnou nejen nákup, ale třeba již nedokáží dost dobře uvařit si teplé jídlo. Fyzická kondice a nemoci, i sešlost stářím jim to prostě nedovolí.

Stravování ve stáří: jak zajistit seniorům teplé jídlo každý den

Česká populace rapidně a rychle stárne. Proto vznikají četné domovy důchodců, domovy se zvláštním režimem, stacionáře denní i týdenní. Z tohoto důvodu je hodně aktuální terénní sociální služba, která seniorům pomáhá u nich doma. Dochází a dojíždí za nimi a pomáhá jim v mnoha ohledech.

Zůstat doma

Je to proto, že mnozí senioři nejsou na tom až tak mentálně a fyzicky, tedy celkově příliš zdravotně špatně a přejí si zůstat ve svém bydlišti, dokud to jde. Chtějí být tam, kde to dobře znají a jsou zvyklí, jen nezvládají některé činnosti.

Co vše terénní služba nabízí?

  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • pomoc při osobní hygieně
  • poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • poskytnutí stravy či zajištění stravy
  • pomoc v rámci zajištění chodu domácnosti
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

A jaké jsou možnosti dovozu obědů seniorům do domu?

  • obecní, zajištěné obcí či městem
  • charitativní, které poskytuje nezisková humanitární organizace
  • komerční, kde je nabídka soukromého resortu komerčních subjektů

Někde jsou k dispozici všechny možnosti (většinou ve velkých a středních městech), jinde je k mání jen obecní možnost, a v jiné oblasti právě tato obecní naopak chybí a suplují ji charitativní organizace, v některých regionech je to ryze komerční záležitost. Všechny obědy vždy sestávají z polévky a hlavního jídla.

Obecní nabídka

Právě dovoz obědů dnes patří k terénní sociální službě v mnoha městech a obcích. A je to terénní služba patřící mezi ty nejžádanější. Jedná se o pravidelný dovoz obědů těsně před polednem z některé školní, firemní či obecní jídelny, která má s městem i obcí na to sjednánu smlouvu. Obědy jsou rozváženy na území dané obce či města obecními vozy a v rámci zachování teploty pokrmu je dovoz realizován v jídlonosičích s izotermickým obalem, které se seniorům zapůjčují a prostřídávají se.

Samotné obědy seniorům většinou město ještě dotuje nějakou částkou. A zbylou doplácejí senioři sami, a to většinou v měsíčních částkách. Většinou praxe ukazuje, že obec hradí jen dovoz obědů, a obědy si hradí důchodci sami.

Cena obecních obědů s dovozem

Cena oběda zajištěná sociální službou činí 52 až 60 Kč, v případě doplatku na dovoz někde i 68 až 70 Kč. Sociální pracovník při donášce oběda jednou týdně přináší také jídelní lístek, kde si lze ve všední den vybrat ze dvou až tří druhů jídel, o víkendu někde nevaří vůbec a jinde jedno jídlo.

Pro cenu a zastřešení služby městem je o odvoz obědů zajišťovaných obcí vždy velký zájem. A v případě, že obec tyto činnosti seniorům nabízí a zajišťuje, je zájem tak velký, že často převyšuje nabídku. I jídelny, odkud se obědy odebírají, totiž mají určitou kapacitu. Někde to obce řeší dalšími nasmlouvanými subjekty, ale jinde bohužel jsou již další možnosti právě z kapacitních důvodů naplněny. A tak v oblastech, kde tato služba obce úplně chybí, nebo je kapacitně vyčerpaná, ji suplují subjekty neziskového a komerčního charakteru.

Neziskové subjekty

Povětšinou jsou neziskovými subjekty charita, či třeba Adra, anebo subjekty náboženského charakteru, jako je oblastní diakonie, ale i další subjekt.

Charita znamená dobročinnost. Může být označením činnosti, která je organizovaná na základě lásky k bližnímu a ve snaze o jeho podporu. Jak termín označuje, charita nabízí organizovanou péči o lidi různě postižené – stářím, opuštěním, nemocí, zraněním, vyhnáním z vlasti. Charita poskytuje základní sociální pomoc, popřípadě právní poradenství. Jako charita se také označují organizace, které se zabývají výběrem finančních příspěvků či věcných darů od dobrovolných dárců. V Česku existuje organizace Charita ČR.

Charita ČR

Je nezisková organizace poskytující pomoc lidem v ohrožení a nouzi bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství nebo státní a politickou příslušnost. Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným v České republice prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. A k nim patří i dovoz obědů seniorům a handicapovaným do domu.

Cena oběda u Charity

Oběd si zde hradí senior sám, dovoz dotuje Charita. Jídelníček je vždy na týden dopředu, s výběrem ze 3 druhů jídel denně. Minimálně 1× týdně je k jídlu přiloženo ovoce či sladkost. Cena obědů činí od 55 do 60 Kč/1 oběd, přičemž k ceně oběda je připočítána sazba za dovoz jídla ve výši 10 až 20 Kč. Celková cena oběda tedy činí 65 až 80 Kč.

Komerční subjekty

Někde pak nastane souběh více nabídek dovozců obědů, a to buď neziskovými subjekty, anebo těmi komerčního charakteru. Komerční subjekty jsou povětšinou takové, jejichž hlavní náplní je stravování. Tedy vývařovny, soukromě provozované jídelny, restaurace, bistra, ale též některé hotely a penziony. Ty nabízejí dovoz jídla do domu ve vyšší cenové hladině než obecní a charita, ale stále ještě lze říci, že je to cena dostupná a akceptovatelná.

Variabilní menu

V komerčních nabídkách dovozů obědů je výhodou širší a pestřejší možnost výběru v rámci denního menu, a to většinou ze tří až čtyř typů jídel denně, přičemž jsou k mání varianty dietní, bezmasé, vege, light, nebo naopak větší porce tzv. business menu. Je to dáno tím, že zde dovoz obědů mnohdy realizují tyto subjekty nejen pro seniory, ale i firmám a jejich zaměstnancům.

Zde se platba realizuje týdně, a donáška 1× týdně seniorovi přidá i jídelníček na další týden, z něhož si do dvou dní na dalších sedm dní jídlo vybere a dopředu zaplatí. U všech nabízených denních pokrmů je uvedena i cena, která se liší dle typu pokrmu a ceny surovin na něj potřebných.

Cena komerčních obědů s dovozem

Nabídka komerčních subjektů se pohybuje od 75 do 85 Kč za oběd i s dovozem, přičemž jedno jídlo z výběru tzv. business menu je vždy dražší a většinou jeho cena činí okolo 78 – 95 Kč. V případě služby šité na míru, kde je zohledněna velikost porce či složení pokrmu, je rozpětí 70 až 85 Kč. Celková cena za jeden oběd je odvislá od typu pokrmu a ceny surovin.

Komerční služba šitá seniorům na míru

Některé komerční subjekty však nabízí pro seniory přímo službu šitou na míru, tedy odlehčená jídla, dietní a v porci, která starším lidem sedí více než pracujícím. Pak je dovoz obědů pro seniory zpoplatněn nižší částkou než-li běžná nabídka této firmy pro ostatní odběratele dovezených obědů.

Kvalitní zdroj teplého jídla bez starosti

Když bychom zprůměrovali cenu oběda, a vypočetli si měsíční částku, vyšlo by nám, že při ceně 70 Kč za jeden oběd dá senior při celotýdenním odběru (i s víkendem) 490 Kč za sedm obědů a za měsíc částka činí 1960 Kč.

Každopádně, ať se jedná o obecní, charitativní či komerční záležitost dovozu obědů, vždy je jasné, že se tato položka seniorům vyplatí. Je to totiž kvalitní zdroj denního teplého pokrmu bez starostí o nákup surovin a přípravu. Vše naservírováno až ke dveřím domu či bytu. A v neposlední řadě je to ulehčení starostí rodině a blízkým o stravování seniora, o jeho životosprávu a jeho zajištění v rámci denního fungování, když jsou nejbližší zaměstnáni.

Zdroj foto: Piabay.com

Tagy: dovoz obědů do domu, komerční subjekty, neziskové organizace, obecní terénní sociální služba, senioři