Světový den sociální práce

Vydáno 10.3.2015 Pomoc v domácnosti Pavla Jelínková

Světový den sociální práce je každoroční akcí, která se objevuje v kalendáři již řadu let. Vyhlašuje jej Mezinárodní federace sociálních pracovníků (IFSW). Ten letošní spadá na 17. března 2015.

Světový den sociální práce

Kořeny Světového dne sociální práce a jeho vznik

Světový den sociální práce má své kořeny v USA, kdy v roce 1960 vznikaly první iniciativy k oslavě sociální práce a o pět let později se již každoročně slavil celonárodní Měsíc sociální práce. Světový den sociální práce je v Evropě dnem vyhlášeným OSN, a to před třiceti lety za podpory Mezinárodní asociace škol sociální práce (IASSW), Mezinárodní federace sociálních pracovníků (IFSW) a následně i Mezinárodní rady pro sociální péči (ICSW). Jako Světový den sociální práce bylo určeno vždy třetí úterý v březnu.

Smysl dne

Světový den sociální práce je příležitostí k vyzdvižení sociální práce jako plnohodnotné profese a jejího významného přínosu pro celou společnost jak na regionální, tak na národní úrovni. Každým rokem je tento den spjat s konkrétním tématem v rámci daného oboru. Letošek není výjimkou a téma Světového dne sociální práce, vycházející z Mezinárodního manifestu (The Global Agenda), je – „Podpora důstojnosti člověka a hodnota lidství“.

Jaká další témata může mít Světový den sociální práce?

 • práva rodin, žen a dětí
 • práva původních obyvatel
 • práva přistěhovalců
 • duševní a fyzické zdraví
 • sociální rozvoj ve všech oblastech
 • veškeré katastrofy – živelné/způsobeny lidským přičiněním

Světový den sociální práce jako výsledek spolupráce tří organizací

 • Mezinárodní federace sociálních pracovníků (IFSW) – je celosvětová federace národních organizací sociální práce, působící zhruba v 90 zemích a zastupující více než 750 000 sociálních pracovníků.
 • Mezinárodní asociace škol sociální práce (IASSW) – jako mezinárodní společenství škol a vzdělavatelů v sociální práci. Kam spadá přibližně 2 000 škol sociální práce a na 500 000 studentů.
 • Mezinárodní rady pro sociální péči (ICSW) – která je celosvětovou nevládní organizací, jež reprezentuje desítky tisíc organizací. Ty jsou aktivně zapojeny do programů na podporu sociálního blahobytu, rozvoje a sociální spravedlnosti.

Spolupráce stojí na základech Mezinárodního manifestu

Manifest vznikal ve třech krocích a postupně

 • v Hongkongu v roce 2010 – zprvu jako Výzva organizacím, které pracují v oblasti sociální práce, aby usilovaly o vytvoření diskuzí, workshopů, seminářů na témata, týkající se sociální práce
 • o rok později, v roce 2011, již vznikl Všeobecný rámcový program pro sociální práci a sociální rozvoj
 • rok nato, v roce 2012, pak zmíněný Mezinárodní manifest (Global agenda) pro sociální práci a sociální rozvoj zavazující k akci

Vzniklý Mezinárodní manifest (The Global Agenda) je dokument, v němž se tři zmíněné mezinárodní organizace, zastupující praxi a vzdělání v oblasti sociální práce a sociálního rozvoje, zavázaly k prosazování důstojnosti a hodnoty člověka. A jsou odhodlány pracovat společně při ovlivňování mezinárodní, regionální a místní politiky upozorněním na hodnotu a každodenní přínos sociálních pracovníků po celém světě.

Plány a cíle pro roky 2012 až 2016

Ty se týkají stálého úsilí zaměřeného zejména na:

 • prosazování sociální, ekonomické rovnosti, důstojnosti a hodnoty člověka
 • úsilí o dosažení udržitelnosti životního prostředí a posilování chápání významu lidských vztahů
 • vytvoření národní ekonomiky, prosazující a chránící sociální spravedlnost každého člověka, včetně jeho práv
 • aktivní prosazování vzdělávání a praxe v oblasti sociální práce a sociálního rozvoje

CS plakát Světového dne sociální práce ke stažení.

Stáhněte si originál znění IFSW.

Zdroj: www.mpsv.cz

Tagy: Mezinárodní manifest, spolupráce, plány a cíle, světový den sociální práce