Tísňová sociální péče nejen pro seniory v ČR

Vydáno 24.2.2015 Pomoc v domácnosti Pavla Jelínková

Tísňová péče patří mezi asistované služby u nás. Obzvláště tísňová péče pro seniory je v poslední době v hledáčku všech. Je to dáno stárnutím naší populace a dlouhodobě nízkou porodností. Ale víte, co stojí za tísňovou péčí, kde je její jádro a co vše s ní souvisí?

Tísňová sociální péče nejen pro seniory v ČR

Asistované služby a technologie

Asistované služby jsou službami nejen pro seniory. Obzvláště však pro ně jsou dnes často nutností a velikou pomocí a oporou v jejich životech a každodenním fungování. Služby asistovaného pomoci pro seniory mají vyvíjející se charakter, jež souvisí s dalšími službami a technologiemi, konkrétně s ITC technologiemi, využívanými pro komunikaci a práci s informacemi v rámci sociální péče, především tísňové sociální péče. Jedná se většinou o veškeré technologie a produkty, jež umožňují ukládání, vyhledávání, manipulaci a přenášení nebo přijímání informací elektronicky v digitální podobě.

ICT a AT

S ICT technologiemi v asistovaných službách úzce souvisí AT, což jsou tzv. asistivní technologie. Ty zahrnují výrobky, zařízení nebo vybavení (běžné, získané, modifikované či upravené), které se používají k udržení, zvýšení či zlepšení funkčních schopností osob se zdravotním postižením. Spadají sem nejen asistivní, adaptivní a rehabilitační pomůcky a zařízení, ale i celkový proces jejich výběru, umístění a následného využívání. AT v konečném důsledku podporují větší nezávislost osob tak, že jim umožní vykonávat činnosti, které by dříve nebyli schopni udělat, anebo by s nimi měli velké potíže.

Přínos ICT a AS

Přínos rozvoje ICT a AS pro seniory a handicapované je tedy jednoznačný. Přináší užitek nejen jednotlivcům prostřednictvím zvyšování kvality jejich života ve stáří. Díky nim mohou mít lidé kvalitnější život, být mobilnější i zdravější, žít delší dobu nezávisle a zmírnit jimi nepříznivé důsledky stárnutí. Rovněž mohou také zásadně pomoci pečujícím rodinám a udržet tak chronicky nemocné v domácím prostředí, včetně podpory paliativní péče.

Tísňová péče u nás

Ta úzce souvisí právě s ICT a AS, díky nimž lze jednodušeji a lépe koordinovat všechny činnosti v oblasti tísňové péče potřebné. Tísňová péče je jedním z druhů sociální péče, jež je vymezena v zákoně č. 108/2006 Sb., zákoně o sociálních službách.

Co je tísňová péče?

Dle § 41 tohoto zákona je tísňovou péčí terénní služba, kterou se poskytuje nepřetržitá distanční hlasová a elektronická komunikace s osobami vystavenými stálému vysokému riziku ohrožení zdraví nebo života v případě náhlého zhoršení jejich zdravotního stavu nebo schopnosti.

Je to komplexní sociální služba, jejímž hlavním cílem je ochránit zdraví a životy seniorů a zdravotně postižených osob. Dodává těmto osobám pocit bezpečí při každodenním životě, a to jak doma, tak také venku. Pomáhá jim žít i ve vysokém věku plnohodnotně, beze strachu a ve vlastním domácím prostředí. Stiskem tlačítka, které u sebe nosí, se v případě nouze spojí s nonstop dispečinkem, kde jim je poskytnuta za asistence operátora služby potřebná pomoc. Operátoři s osobou komunikují a v případě potřeby ihned zavolají pomoc – rodinu, lékaře, záchrannou službu, hasiče či policii, přičemž jim vždy poskytnou základní informace o situaci i o stavu dané osoby.

Tísňová péče v rámci zákona o sociálních službách

Podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách služba tísňové péče má za úkol zajistit činnosti jako jsou:

  • poskytnutí nebo zprostředkování neodkladné pomoci při krizové situaci
  • sociálně terapeutické činnosti
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitost

Poskytovatelé tísňové péče

Tísňová péče je považována za terénní sociální službu, proto by měli být její poskytovatelé registrovanými poskytovateli sociálních služeb. V jiném případě není zaručena kvalita, rozsah služeb či výše poplatků se službou spojených. Proto je dobré ověřit si v registru poskytovatelů sociálních služeb, zda-li je daný subjekt v něm začleněn.

TS je většinou součástí sociálních služeb, anebo specializovaným pracovištěm a službou, kterou zajišťuje několik stálých zaměstnanců. Hlavním bodem takového centra je řídící pult, jenž je nepřetržitě obsluhován dispečery, kteří vyhodnocují příchozí zprávy a následně telefonicky ověřují nutnost a naléhavost přímé pomoci dané osobě.

Co je nutno k zajištění tísňové péče?

K začlenění do systému tísňové péče není nutné mít pevnou telefonní linku ani mobilní telefon. Stačí pouze tzv. SIM karta a pak zařízení, jež je nainstalováno v bytě dané osoby, jehož součástí je i snímač, který automaticky vyvolá poplach, pokud nezaregistruje během 6 – 12 hodin (dle stavu osoby lze toto nastavit) žádný pohyb této osoby v domácnosti. Tak je zajištěna pomoc i tehdy, když senior či handicapovaný již není schopen sám stisknout tlačítko. Kromě toho je k dispozici další zařízení, které je připojeno přes pevnou telefonní linku a umožňuje zjištění pohybu v bytě v době nepřítomnosti jeho uživatele.

Sjednání tísňoví péče

Zařízení tísňové péče je napojeno čtyřiadvacet hodin na dispečink. S využitím jsou spojeny poplatky za pořízení pohybující se od 1.500 do 4.800 Kč dle typu zařízení a poskytovaných služeb. Dále je nutno k tomu přičíst měsíční paušální poplatek, jenž vychází na 300 až 550 Kč.

Využití příspěvku na péči a pronájem přístroje

Na pořízení tísňové péče je možné využít dávku nebo příspěvek na péči na sociální službu. Případně lze čekat na dotované zařízení, kdy je nutno nechat se zapsat do pořadníku. V okamžiku, kdy poskytující firma získá příslušnou dotaci, dostávají čekatelé postupně zařízení do pronájmu zdarma.

Zdroj foto: www.flickr.com

Tagy: senioři, technologie, tísňová péče, zákon o sociálních službách, zdravotně handicapovaní