Úspora plynu a elektřiny? Řešením může být e-aukce pro domácnosti

Vydáno 8.10.2013 Péče o domácnost Pavla Jelínková

E-aukce jsou boomem dnešní doby. Rozpínají se stále více a již fungují v mnoha městech Česka. Víte co e-aukce jsou a jak fungují? Jak se do ní zapojit a kam se obrátit či co je nutno mít po ruce? Rádi vše zodpovíme.

Na vlastní pěst či hromadně

E-aukce je elektronická aukce, do níž se mohou domácnosti zapojit a ovlivnit v ní výběr dodavatele elektřiny a plynu za těch nejoptimálnějších podmínek. Někteří tak činí samostatně – i to je řešení, ale dle výsledků již proběhlých e-aukcí jsou mnohem efektivnější a ve výsledku (tedy v ceně elektřiny a plynu) lepší hromadné e-aukce, které zaštiťují zprostředkovatelé.

Zapojit se lze zdarma

Proto mají v budovách obecních úřadů a magistrátů měst kanceláře pracovníci společností, které zprostředkovávají elektronické aukce energií pro domácnosti. Jsou k dispozici občanům a v případě zájmu je zdarma zapojují do e-aukcí. Ke vzniku těchto kontaktních míst pro občany vedly města a obce výsledky průzkumů mezi obyvateli, kteří si ve více než 85 % přejí mít k dispozici možnost a volbu, jak na energiích pro svoji domácnost ušetřit.
Původně byly e-aukce jen doménou veřejné správy a podniků. Tam takovéto e-aukce probíhají již řadu let. Jako první vlaštovka se s e-aukcí pro občany objevily na jaře letošního roku Říčany u Prahy a díky ní se podařilo v místě zlevnit plyn domácnostem o 30 % a elektřinu o 16 %. Uběhlo několik měsíců a dle průzkumů se do současnosti zapojilo do e-aukcí na dodávky energií (plynu a elektřiny) domácnostem okolo 150 obcí a měst. A neustále přibývají.

Jak to funguje?

Každý obyvatel města či obce si může zjistit, zda se i jeho obec zapojila do e-aukce. Stačí nahlédnout na obecní internetové stránky nebo se dotázat na informacích úřadu. A pokud město zřídilo na svém úřadě kontaktní místo zprostředkovatele e-aukce, není nic jednoduššího, než je navštívit.
Na kontaktním místě pak zájemci o e-aukci předají organizátorovi, respektive zprostředkovateli podklady pro zapojení do aukce.

Mezi tyto podklady patří:

  • kopie smlouvy se současným dodavatelem, včetně případných dodatků a všeobecných obchodních podmínek
  • kopie posledního ročního vyúčtování energie

Následně je zapotřebí podepsat smlouvu mezi zprostředkovatelem a klientem. Když má zprostředkovatel sesbírán dostatečný počet zájemců (minimálně 100 – 250) o e-aukci, sdruží je do elektronické aukce. Pak osloví dodavatele energií a vyzve je k účasti na aukci. Když je obec malá, anebo se v ní nenasbírá dostatek zájemců, zprostředkovatel sloučí obec ještě s jinou, kde sbírá ve stejném čase rovněž podklady zájemců o e-aukci. Minimální počet domácností si určuje zprostředkovatel sám (většinou není menší než 100 domácností) a také se stará o všechnu administrativu spojenou se zpracováním podkladů pro změnu dodavatele.


Zprostředkovatel zajišťuje:

  • sběr podkladů
  • výpověď s původním dodavatelem
  • smluvní dokumentaci s vítězným dodavatelem

Závěrem v dohodnutém termínu zájemci (nyní již účastníci aukce) opětovně navštíví kontaktní místo a podepíší smlouvu s novým – vítězným dodavatelem energie.
Pokud město či obec do e-aukce zapojeno není, lze se do ní přihlásit individuálně na některých stránkách zprostředkovatelů e-aukcí. Do e-aukce mohou být zařazení zájemci, kteří nemají smlouvu podepsánu na dlouhou a určitou dobu (3, 6 i více let). Tam se výpověď a změna dodavatele nevyplatí. Také po ukončení aukce, pokud se zájemci konečná nabídka z e-aukce nezdála výhodná, smlouvu s novým dodavatelem podepisovat nemusí.

Plusy a mínusy e-aukcí

  • v e-aukcích energií pro domácnosti lze dosáhnout úspory 15 – 30 %
  • u řady domácností však může změna dodavatele díky e-aukci mít stejnou úsporu, na jakou by domácnost dosáhla zcela běžnou změnou dodavatele
  • podstatná je i doba trvání smlouvy, když při osobním sjednání dodavatele je běžná smlouva na dobu neurčitou, v e-aukci lze smlouvu uzavřít pouze na dobu určitou – většinou na dva roky; tím je domácnost vázána datem a další návazné automatické prodloužení proběhne až v momentě, kdy končí smluvní období
  • cena energie z e-aukce platí po celou dobu smlouvy, a pokud během té doby cena elektřiny či plynu klesne, na danou domácnost se to nevztahuje, protože cena je fixována po dobu trvání smlouvy.

Užitečné odkazy:

Příklady firem zabývajících se e-aukcemi pro domácnosti:

Foto: www.flickr.com

Tagy: péče o domácnost