Velká novela zákona o sociálních službách přinese řadu změn

Vydáno 10.4.2017 Pomoc v domácnosti Pavla Jelínková

V sociální sféře se blýská na lepší časy – vládou byla v těchto dnech přijata novela Zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, která je pokračováním cesty k lepšímu sociálním podmínkám a sociálnímu zabezpečení v Česku.

Velká novela zákona o sociálních službách přinese řadu změn

Dlouhou dobu trvalo, než se podstatně začalo měnit znění Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. Nyní se to podařilo loni i letos. A tak se do novely, jejíž účinnost je plánována na 1.1.2018, začlení řada nemalých změn. I proto se o ní hovoří jako o velké novele stávajícího sociálního zákona.

Platná novela

V současnosti platná novela zákona již navýšila příspěvek na péči pro zdravotně postižené občany o 10 % a to pro všechny čtyři stupně závislosti. Rovněž upravila podmínky a pravidla poskytování pobytových sociálních služeb handicapovaných osob, přičemž zvýšila i pokuty za poskytování nelegálních sociálních služeb a jejich provozování.

Zmíněná Novela č. 189/2016 Sb. je zakomponována do Sbírky zákonů dnem 17. června 2016, účinnosti nabyla 1. srpna 2016. K 1. 1. 2017 nabylo platnosti zkrácení a úprava textu § 79 bod f) Zákona č. 108/2006 Sb., což je paragraf o podmínkách registrace poskytovatelů sociální služby. Dále byla upravena část šestá – Financování sociálních služeb a to § 101a, § 105a, § 110.

Přijatá novela s platností k 1.1.2018

A tzv. velká novela Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. je přelomovým dokumentem, který upraví sociální systém na více efektivní, přehlednější a jednodušší, čímž bude odpovídat lépe nejen potřebám osob, jež sociální služby využijí, ale i jejich poskytovatelům a subjektům, které jsou v sociálních službách angažovány.

„Novela pomůže těm nejpotřebnějším, lidem úplně závislým na pomoci ostatních. Díky navýšení příspěvku na péči budou moci zůstat ve svém domácím prostředí. Péče o nevyléčitelně nemocné v hospicích bude konečně oficiální službou a bude hrazena. Rodičům přímo s péčí o trojčata nebo čtyřčata budou bezplatně pomáhat pečovatelky. Dosud mohly pomáhat jen s domácími pracemi,“ řekla k novele ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.

Vyšší příspěvek na péči ve IV. stupni

Novela mimo jiné mění částku příspěvku na péči ve stupni IV (úplná závislost) z 13 200 korun na 19 200 korun a značně zjednodušuje a urychluje řízení ohledně projednání žádosti o tento příspěvek. Snahou je maximální podpora neformálních pečovatelů z řad blízkých osob, a to v domácím prostředí.

Podpora rodinám s vícerčaty

Novela myslí i na rodiny, jimž se narodilo současně tři a více dětí. Jejich podpora tkví v rozšířeném poskytování pečovatelské služby a to zavedením činností souvisejících s péčí o děti, pečovatelky se tak budou moci reálně starat i o děti. Služba bude těmto rodinám poskytována bezplatně, a úhrada nákladů poskytovatelům sociálních služeb bude poskytnuta ve formě účelové dotace.

Hospice jako součást zákona o zdravotních službách

Vláda schválila legislativní ukotvení hospiců doplněním do zákona o zdravotních službách, o tomto chystaném kroku jsme informovali ve článku MZ se chystá zakotvit hospicovou péči do právních předpisů. Tímto krokem dojde k provázání zdravotních služeb se zákonem o sociálních službách, jelikož v nich budou poskytovány i sociální služby. Službu budou moci nabízet poskytovatelé zdravotních služeb paliativní nebo domácí péče registrovaní podle požadavků zákona o sociálních službách.

Mandatorní financování sociálních služeb

Jednou z klíčových změn je také financování sociálních služeb formou mandatorních výdajů. Mandatorní výdaje státu jsou povinné prostředky, které musí vláda vynaložit. Jsou stanoveny zákonem, jinou právní normou nebo vyplývají z jiných pevně daných smluvních závazků státu. Jejich výši nelze při plánování rozpočtu nijak měnit. Jsou to především sociální platby, mezi něž patří výplaty všech typů důchodů, nemocenských dávek a státní sociální podpory. Dále sem náleží platby státu do všeobecného zdravotního pojištění, i výplaty státních příspěvků u stavebního spoření a penzijního připojištění.

Subjekty tak budou mít tedy větší jistotu při plánování provozu a poskytování sociálních služeb.

Obecní sociální práce

Další úpravy se týkají sociální práce, na kterou se nově musí zaměřit i menší obce. Tím bude sociální práce lépe dostupná přímo tam, kde je jí zapotřebí. Poskytovatelé nebudou muset hlásit každou personální změnu na krajský úřad, což představovalo velkou administrativ­ní zátěž.

Povinnosti poskytovatelů sociálních služeb

V zájmu ochrany lidských práv a svobod klientů sociálních služeb se upravují povinnosti poskytovatelů sociálních služeb a také nová skutková podstata přestupku pro případ porušení těchto práv klientů. S ochranou práv klientů souvisí také zavedení tzv.nucené správy poskytovatele sociálních služeb v případě závažných pochybení zjištěných inspekcí.

Zdroj foto: Pixabay.com

Tagy: Novela zákona o sociálních službách, sociální služby, Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb.