Vybíráme sběrače ovoce a zeleniny

Vydáno 22.8.2012 Péče o zahradu Pavla Jelínková

Jsou sezony, kdy je na zahradě, na poli a v sadu u domu či u chalupy skutečně veliká úroda ovoce a zeleniny, na niž sami nestačíme. Pak nezbývá než hledat pomocníky. Ochotné ruce můžeme najít v rámci rodiny či mezi přáteli. A pokud tyto varianty selžou, je nutno hledat jinde – zvenčí.

Sousede, pomoz!

Sousedská výpomoc je dost běžným jevem, a protože není dodnes nijak legislativně podložena, záleží čistě na domluvě obou stran, na jakém základě bude probíhat. Většinou se jedná o čistě ústní dohodu, kdy nabízíme odměnou za výpomoc buď určitou finanční částku, nebo (stejně jako rodině a přátelům) produkty ze své zahrádky. Hodně častá je také alternativa vzájemné pomoci typu „ty dnes pomůžeš mě, příště já zase tobě“.

Pomocník přes inzerát

Dalšími možností je vyhledat si brigádníky z inzerce v tisku, na inzertních a specializovaných webech či pracovních portálech, nebo si lze přímo zadat inzerátu s poptávkou. Při podávání inzerátu do klasických tištěných periodik je většinou nutno navštívit či kontaktovat telefonicky jejich inzertní oddělení či obchodního zástupce pro danou oblast. Jednodušší formou je zadání inzerátu on-line, tedy na inzertní webové portály a v pohodlí domova. Ideální je zadat poptávku po brigádníkovi přímo na některý pracovní portál. Zde je však většinou nejprve vyžadována registrace. Ta bývá bezplatná, tudíž je to jen otázka zadání osobních údajů, e-mailu a hesla. Některé pracovní portály ale nabízejí tuto službu pouze jako placenou. V takovém případě vyplníte formulář na stránkách a zástupce serveru se sám ozve, anebo mívají fixní ceny uvedeny přímo v textu žádosti na stránkách. Tady ovšem není od věci dobře zvážit, zda se nám placený inzerát vyplatí podávat.
Další variantou pak může být inzerát ve specializovaných internetových magazínech, které se zabývají zahradnickou činností, pěstitelstvím a s tím souvisejícími tématy a aktivitami.
Inzertních, pracovních i specializovaných portálů je celá řada, stačí si jen vybrat.

Formální stránka brigády u vás doma

Po úspěšném nalezení pomocníka je ideální v zájmu dobrých vztahů určit konkrétní podmínky práce. Brigáda je dnes považována za tzv. dohodu mimo pracovní poměr a forma přesně stanovena v zákoníku práce. Dohodou konanou mimo pracovní poměr jsou krátkodobé úvazky například na týden, flexibilní úvazky na jeden den, či na vykonání konkrétního díla v krátkém čase. Můžeme s naším kandidátem na sběrače uzavřít dva typy dohody – dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti. Obsahové náležitosti těchto dohod jsou dány zákoníkem práce.

Čtěte více

Písemné náležitosti dohody

Smlouva musí obsahovat přinejmenším tyto náležitosti:

  • vymezení pracovního úkolu a sjednané práce,
  • odměnu, přičemž výše odměny je smluvní záležitostí a věcí dohody obou stran
  • dobu, v níž má být pracovní úkol proveden, nebo sjednaný rozsah pracovní doby
  • případně předpokládaný rozsah práce, pokud již nevyplývá přímo z vymezení úkolu
  • doba, na kterou se dohoda uzavírá.

Užitečné také je, když si v dokumentu účastníci sjednají možnost případného odstoupení od dohody, a to zejména pro případy kdy pracovník vůbec neprovede dohodnuté práce, nebo je neučiní ve sjednané době a podobně. Dohoda se vyhotovuje ve dvou exemplářích a podepíše se oběma stranami. Jeden exemplář zůstává sjednavateli a druhý pracovníkovi.

Pokud si stále nejste formou dohody jisti, informace a vzory ke stažení najdete v odkazech níže:
Stáhněte si

Finále aneb jde se sbírat

Podepsáním dohody již nic nebrání v započetí sběru. Před samotnou prací je velmi dobré důkladně informovat pracovníka o vašich požadavcích a instruovat jej tak, aby na konci sběru byly u vás doma plné koše kvalitního a voňavého ovoce a zeleniny, ale také oboustranná spokojenost.

Zdroj foto:www.flickr.com

Tagy: péče o zahradu