Vzdělání a ověření kvality poskytovatelů služeb do domácnosti - vývoj v čase

Vydáno 29.5.2015 Pomoc v domácnosti Pavla Jelínková

Kvalita a profesionalita v oblasti služeb do domu – jak je to se vzděláváním a ověřováním kvality služeb pro domácnost? Lze zjistit před využitím určitého subjektu, firmy, OSVČ, jak si stojí na trhu těchto služeb a zdali je solidní?

Vzdělání a ověření kvality poskytovatelů služeb do domácnosti - vývoj v čase

Poskytování služeb do domácnosti za dobu, kdy o těchto službách na našem portálu informujeme, prodělalo značný rozmach, a to nejen rozmach v množství subjektů, firem a jednotlivců OSVČ, ale i v kvalitativním měřítku a také nabídce a rozsahu služeb samotných.

Internet pomáhá

Na internetu najdeme při vyhledávání v každém kraji ČR mnoho poskytovatelů služeb do domácnosti, jež je nabízejí. A pokud si objednáváte nějakou službu, mohou vás napadat otázky typu – dostaneme za své peníze opravdu kvalitní službu?

Reference

V referencích firem najdeme i zkušenosti klientů a uživatelů, kteří služeb firmy či OSVČ využili. Ovšem ne vždy jsou objektivní, ne vždy je jich také dost a rovněž ne vždy jsou k dispozici.

Jak tedy poznat, zda má poskytovatel dostatečné vzdělání či schopnosti? Existuje celá řada kurzů a certifikátů či osvědčení, které zaručí kvalitní úroveň poskytnutých služeb.

NSK a její možnosti

Národní soustava kvalifikací je projekt, který funguje od roku 2005. Postupně stanovuje standardy jednotlivých profesí. Standard stanovuje tzv. sektorová rada složená z odborníků daného oboru. Ve standardu je určena kvalifikační úroveň kompetencí, kterou musí pracovník obsáhnout, aby získal certifikát. Návrhy rady vycházejí z Národní soustavy povolání a jsou konzultovány s dalšími odborníky tak, aby bylo dosaženo maximální kvality a transparentnosti. Národní soustava kvalifikací určuje, co musí jednotlivé osoby ovládat, aby získali doklad o své kvalifikaci. Ten pak mohou předložit jako doklad ke kvalitnímu provozování své činnosti.

Kurzy, certifikáty a osvědčení

Další možností ověření kvality a kompetentnosti subjektu je celá řada kvalifikačních a rekvalifikačních kurzů. Jaký je ale mezi nimi rozdíl.

Kvalifikační kurzy

Jsou určeny těm, kteří v daném oboru pracují a chtějí si zkvalitnit znalosti, či získat nové. Slouží tedy k rozšiřování profesního rozhledu v daném a vykonávaném oboru a zkvalitnění samotné činnosti.

Rekvalifikační kurzy

Jsou dány Zákonem o zaměstnanosti S35/2004 Sb., a jeho vyhláškami č. 524/2004 Sb. a 176/2009 Sb. Jedná se o kurzy, které umožňují změnu profesní orientace. Podmínky, náplň kurzů a jejich hodnocení jsou legislativně vymezeny.

Akreditované kurzy

Kurzy jsou akreditovány buď ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy – MŠMT, nebo Ministerstvem práce a sociálních věcí – MPSV. Certifikát, který absolvent získá, je obecně platný a zaručuje určitou úroveň vzdělání a schopností. Získané certifikáty mají minimálně celorepublikovou platnost, některé z nich jsou platné i v zahraničí. Existuje databáze rekvalifikačních kurzů a veškeří poskytovatelé rekvalifikačních kurzů jsou v ní zaznamenáni. Databáze k nahlédnutí zde

Certifikáty

Patří k velmi důležité možnosti rozpoznání kvality poskytovatele služby. Jsou certifikáty, mezi něž patří především certifikáty ČSN EN ISO 9001:2001 a ISO 14001:200. Jedná se o mezinárodní certifikáty, které zajišťují kvalifikaci a zároveň jeden z nejvyšších standardů kvality služeb. Mají až tříletou garanci, následně je nutné další prověření kvality služeb. Uživatelé, kteří dosáhli tohoto stupně certifikace, skutečně nabízejí vysoký standard kvality služeb.

Snadno a rychle

Každá ze zmíněných možností udává způsob, jak si zpětně kontrolovat kvalitu poskytovaných služeb, a rozhodnout se, kterou využít. Firmy a další subjekty, fungující v oboru, by je měli poskytnout k nahlédnutí. Ale v reálu je ještě lepší a stále častější cesta – dnes je mají na svých webových stránkách přímo zveřejněny, či v prostorách firem a poboček vystaveny. Tím urychlují jak reakce, tak rozhodování potencionálních zájemců o jejich služby do domácnosti.

Zdroj foto: www.flickr.com

Tagy: kurzy a certifikáty, kvalifikace, kvalita služeb, osvědčení