Vzdělávání pracovníků úklidových služeb – vývoj v čase a aktuální možnosti

Vydáno 25.10.2016 Péče o domácnost Pavla Jelínková

Jaká je situace se vzděláváním pracovníků úklidových služeb? Zlepšila se situace a je post úklidového pracovníka pro domácnosti zastřešen i v nabídce kurzů a školení mimo rámec dané firmy?

Vzdělávání pracovníků úklidových služeb – vývoj v čase a aktuální možnosti

Stejně jako každý jiný obor, i úklidová sféra má být rozvíjena a zkvalitňována. A to jak vstupním školením, tak dalšími kurzy a navyšováním kvalifikace. Možnosti se k dnešku moc od posledního našeho článku nezměnily. Firmy si stále své zaměstnance řeší samy – mají vlastní systém proškolování a vzdělávání.

Náplň školení pracovníků úklidu

Jejich náplň se nemění, možná se jednotlivě přizpůsobuje společnosti, jejímu specifickému zaměření a potřebám. Vždy se jedná o vstupní školení, jež je součástí přijímacího řízení. To tedy znamená, že zájemce o práci projde pohovorem, doloží lékařské potvrzení k výkonu této práce, výpis z trestního rejstříku a případné reference k práci.

Pokud zájemce vyhovuje parametrům a požadavkům firmy, následně je realizováno proškolení, v jehož náplni je mimo jiné etický kodex úklidového pracovníka, správný průběh práce, práce s čisticími prostředky, moderní technologie při práci, bezpečnost a hygiena při práci. Další částí je zkušební úklidová praktická část, jež rozhoduje o tom, zdali se daná osoba k tomuto druhu práce hodí.

Během fungování ve firmě

Úklidoví pracovníci procházejí ve firmách školením zhruba jedenkrát do roka. V případě nějakých novinek v technologiích či postupech, je k tomu realizováno i další doplňující školení na dané téma.

Další možnosti

Dnes již existují i certifikované kurzy pro úklidové pracovníky. Je jich víc, a týkají se většinou jiných oblastí, nežli domácností (úklid v administrativě, ve zdravotnictví, ve výškách, v restauračních zařízeních, atp.). Zajímavé je, že ani v Národní soustavě povolání a jeho katalogu není úklidový pracovník se zaměřením na domácnost uveden a specifikován. A nenachází se ani v Národní soustavě kvalifikací. Přičemž ostatní zde zmínění úklidoví pracovníci i pro další oblasti úklidu ano.

A tak jsou ohledně profese úklidu domácností velmi omezené možnosti vzdělávání. Náš průzkum ukázal, že neexistuje vzdělávací kvalifikační kurz ani studijní obor pro tuto sféru a kvalifikace jako taková de facto neexistuje, pouze rekvalifikace. Ta je možná jen v rekvalifikačním kurzu úklidový pracovník s akreditací MŠMT, který nabízí nezaměstnaným i Úřady práce v rámci rekvalifikace. Tento kurz za ně ÚP hradí v plné výši.

Kurz nabízejí mnohé vzdělávací agentury a společnosti, kurz s akreditací MŠMT (Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy) a to dle zákona č. 435/2004. Trvá většinou dva až čtyři týdny a ukončen je závěrečnou zkouškou a praktickou zkouškou. Cena se liší dle rozsahu a činí od 6 tisíc do 10 tisíc korun.

Obsahem kurzu jsou témata jako

  • poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
  • úklid v domácnosti
  • čisticí prostředky
  • obsluha úklidových přístrojů
  • poskytování první pomoci
  • a další souvztažná témata

Požadavkem k přijetí do rekvalifikačního kurzu je základní vzdělání, dosažení věku 18 let, výpis z trestního rejstříku a lékařské potvrzení o schopnosti zvládnout úklidové povolání. Absolventi obdrží Osvědčení o rekvalifikaci Úklidové práce se zaměřením na domácnosti.

Specifickým je rekvalifikační kurz pracovník úklidu v domácnostech, jež je určen pracovníkům (i OSVČ), kteří jsou OZP. Kurz je pořádán ve spolupráci s Tamtamy, o. p. s.

Zdroj foto: Freeimages.com

Tagy: akreditace MŠMT, certifikát, kvalifikační kurzy, rekvalifikační kurzy, vzdělávání