Vzdělávání zaměstnanců úklidových firem

Vydáno 15.6.2014 Pomoc v domácnosti Pavla Jelínková

Pro firmy poskytující úklidové služby v domácnostech je nutností neustále doplňovat kvalifikaci a aktualizovat znalosti svých zaměstnanců. Jaká je současná nabídka a možnosti vzdělávání v oblasti úklidu a služeb s ním spojených?

Vzdělávání zaměstnanců úklidových firem

Jako v každém jiném oboru i ve sféře úklidových služeb je nutností neustálé zdokonalování dovedností a vzdělávání. Jaké mají zaměstnanci možnosti?

Jak firmy vzdělávají své zaměstnance

Úklidové firmy mají většinou své vlastní školicí programy, které absolvuje každý přijatý zaměstnanec.

Programy obsahují většinou oblasti

 • etický kodex úklidového pracovníka
 • etický kodex hospodyně
 • správný průběh práce u klienta
 • práce s čistícími prostředky – jejich rozlišení, složení a použití
 • varianty a druhy čištění
 • využití moderních technologií v domácnostech
 • čištění náročných povrchů
 • ekologické čištění
 • bezpečnost při práci
 • prevence úrazů
 • hygiena při práci

K získání práce v úklidové formě je nutný mimo toto školení také úvodní pohovor, dodání referencí, které si zaměstnavatel ověřuje, také nezávadný výpis z trestního rejstříku a lékařské potvrzení o schopnosti zvládnout úklidové povolání. Každý kandidát rovněž absolvuje úklidovou praxi, jejíž zvládnutí je rozhodující pro přijetí do firmy.

Doplňování vzdělávání v zaměstnaneckém poměru

Zaměstnanci si při své práci doplňují vzdělávání většinou jednou ročně, a to absolvováním školení. Mimoto jsou ještě proškolování nárazově, a to v případě uvedení nových čisticích prostředků, čistících technik či přístrojů. Hospodyně jsou zaškolovány průběžně v rámci potřeby.

Další možnosti vzdělávání

Mimo vlastní školicí systém úklidové firmy využívají certifikované kurzy

 • Rekvalifikační kurz pro hospodyně

(čtrnáctidenní kurz v rozsahu 80 hodin s osvědčením o rekvalifikaci s celostátní platností)

 • Jak se stát dobrou hospodyní

(šestihodinový kurz s osvědčením s celostátní platností)

 • Rekvalifikační kurz úklidový pracovník

(čtyřtýdenní kurz v rozsahu 196 hodin akreditovaný u MŠMT)

Náplň vzdělávacích kurzů

 • úklid domácnosti

teorie i praxe, pravidla rychlého úklidu, údržba, způsoby ošetření povrchů, odstraňování skvrn, uklízecí nástroje, pomůcky

 • chemikálie

čisticí prostředky, jejich druhy, složení a užití, vliv na životní prostředí, druhy ekologických čistících prostředků v domácnosti.

 • obsluha domácích přístrojů

teorie a praxe, druhy a způsoby využití domácích přístrojů

 • žehlení

teorie a praxe, obecné zásady žehlení, techniky žehlení košil, kalhot, žehlení tkanin se zipem, neobvyklé žehlicí techniky, druhy tkanin a materiálů

 • základy stolování a etikety

teorie a praxe, stolování při různých příležitostech, stolní inventář, způsoby servírování jídel a nápojů

 • psychologie pro hospodyně

konflikty, jejich předcházení, řešení, způsoby jednání s klienty, postavení hospodyně v domácnosti, životní styly, otázka diskrétnosti

 • základy účetnictví a práva pro hospodyně

pravidla podnikání OSVČ, smlouva uzavíraná mezi klientem a hospodyní, odpovědnost za škodu

 • základy práce na pc

obecné základy pc

 • bezpečnost práce a první pomoc

zásady první pomoci při úrazech v domácnosti

Pokud absolventi složí závěrečnou zkoušku, obdrží osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností.

Jak to funguje u některých úklidových společnosti

Některé firmy mají vlastní institut vzdělávání pracujících v domácnosti, kde absolvováním kurzů mohou projít nejen jejich zaměstnanci, ale i veřejnost. Společnosti má udělenu akreditace na realizaci vzdělávacího programu pro tuto pracovní činnost s číslem jednacím a platností akreditace do určitého data.

Zdarma pro evidované uchazeče o zaměstnání
Uchazeči a zájemci o zaměstnání mají možnost si zabezpečit rekvalifikaci, kterou může uhradit příslušný úřad práce. Mohou ze účastnit čtyřtýdenního rekvalifikačního kurzu úklidový pracovník o 196 hodinách a s akreditací MŠMT. Úřad práce hradí rekvalifikaci po dobu, po kterou je uchazeč nebo zájemce veden v evidenci ÚP.

Zdroj foto: www.sxc.hu

Tagy: pomoc v domácnosti