Zelená sociálnímu bydlení v ČR

Vydáno 30.10.2015 Pomoc v domácnosti Pavla Jelínková

Dostupné bydlení v Česku dostává zelenou. Naději na existenci systému sociálních bytů dává přijatá koncepce sociálního bydlení vládou z rukou a návrhu ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové.

Zelená sociálnímu bydlení v ČR

První vlaštovka po desítkách let, to je materiál, který nyní přijala vláda, a jehož pozornost se zaměřuje na systém dostupných sociálních bytů. Zároveň se v něm vymezuje role obcí a státu, a také vysvětluje vazba na sociální služby. Je to základ pro vznik návrhu zákona o sociálním bydlení, který by měl začít fungovat a nabýt účinnost již od roku 2017.

Význam návrhu a systému

Cílem koncepce sociálního bydlení a následného vybudování systému sociálního bydlení je především:

 • ochrana domácností s nejnižšími příjmy
 • ochrana osob ohrožených sociálním vyloučením kvůli ztrátě bydlení
 • pro lidi bez domova mohou být pomocí k dosažení vhodného a finančně dostupného ubytování
 • přesun většiny osob z ubytoven do standardních bytů

Na koho je systém zacílen?

 • cílovou skupinou jsou lidé v bytové nouzi
 • mladé rodiny s dětmi
 • samoživitelky a samoživitelé s dětmi
 • senioři
 • osoby, jež vyšly z dětských domovů
 • lidé žijící trvale na ubytovnách
 • osoby bez domova

Jak to bude fungovat?

Koncepce a následně sociálního bydlení budou mít tři stupně bydlení:

 • krizové bydlení pro akutní případy
 • sociální bydlení jako mezistupeň
 • dostupné bydlení, jež je nejvíce blízké běžnému bytu

Systém má být nastaven tak, aby v tomto bydlení lidé mohli, ale nemuseli zůstávat. Tedy osoby, jež se z bytové nouze díky sociálnímu bydlení dostanou, ho budou moci opustit. Koncepce pojímá i sociální stránku věci, a tudíž počítá se zapojením sociálních pracovníků v rámci systému.

Kompetence

Vytvořit sociální bytový fond bude věc jednotlivých obcí a měst, přičemž zatím není stanovena žádná povinná procentní výše sociálních bytů z jejich celkového bytového fondu. A ty nejmenší obce budou od povinnosti zřízení sociálního bytového fondu osvobozeny.

Dotační podpora

Obce, které nemají dostatečnou kapacitou bytů ve zmíněných všech třech stupních, budou moci na jejich dobudování čerpat peníze z Fondu rozvoje bydlení, evropských fondů, či byty nasmlouvat dle jasných pravidel a cen od soukromníků. Již nyní jsou v rámci fondu IROP (strukturální fond EU, pro regionální rozvoj) v současnosti připraveny prostředky pro vznik pěti tisíc dostupných sociálních bytů.

Koncepce systému sociálního bydlení je vystavena tak, aby obce byly schopny zajistit dlouhodobé a udržitelné financování takového bydlení, přičemž v současnosti pokrývá obecní a soukromý bytový fond cca 60 procent navrhovaného objemu sociálního bydlení. Zbylý fond bytů mohou obce dobudovat během následujících dvaceti let.

Celý návrh a systém vznikl na základě poměrů v bydlení ČR, kdy lidé s nižšími příjmy vydávají na bydlení více prostředků, než ti s vyššími příjmy. Zavedení systému sociálního bydlení by mělo mít za následek také omezení výplat dávek v hmotné nouzi (doplatku na bydlení) a tyto finance by využity právě v navrhovaném systému.

Zdroj foto: MPSV

Tagy: fond IROP, koncepce a systém sociálního bydlení, sociální aspekty, sociální bydlení, strukturální fond EU