Zooterapie a canisterapie - vývoj v čase

Vydáno 19.1.2015 Pomoc v domácnosti Pavla Jelínková

ZOO a canisterapie jsou aktivity, které lidem dnes pomáhají stále více. Jsou již běžnou součástí rehabilitačních lázeňských pobytů. Kromě toho pomáhají v domovech důchodců, v domovech s pečovatelskou službou, léčebnách dlouhodobě nemocných, handicapovaným i dětem.

Zooterapie a canisterapie - vývoj v čase

O kouzlu zooterapie pro handicapované jsme již psali zde. Jaká je situace v poskytování služeb Zoo a canisterapie v současnosti? Je lepší, horší, stabilní? Jsou v této oblasti nějaké novinky či zajímavosti?

Léčba za pomoci zvířat a nové metody

Zooterapie je rehabilitační metoda s podporou a pomocí zvířat. Patří ke stále více využívaným způsobům alternativní léčby a velmi rychle se vyvíjí. Zooterapie se tak neustále rozvíjí a objevují se v ní neustále nové metody, techniky, způsoby a přístupy.

Díky zooterapii je možno dnes velmi podstatně zlepšit zdraví, a to jak citové, rozumové a pohybové schopnosti nemocných, handicapovaných, seniorů a dětí, tak také přispět ke zlepšení jejich psychické harmonie, pohody, zvýšit soustředěnost, vylepšit pohybové omezení a zbavit tělo bolesti. Zvíře použité k zooterapii samo o sobě má na člověka pozitivní terapeutický vliv. Proběhl a stále probíhá monitoring mnoha rehabilitačních terapií se zvířaty. Sbírají se informace a na základně nich se rozvíjí, zkouší a hledají nové metodiky, způsoby a řešení.

Způsoby zooterapie

 • AAA – Animal Assisted Activities – aktivity za pomocí zvířat, kdy je kontakt osob se zvířetem zaměřen na rozvoj sociálních dovedností – zlepšení komunikace, motivace, zbavení stresu a uzavřenosti.
 • AAT – Animal Assisted Therapy – terapie za pomocí zvířat je zacílena na vylepšení psychického a fyzického stavu.
 • AAE – Animal Assisted Education – vzdělávání za pomocí zvířat, odborně též edukace. Ta je zaměřena na zlepšení výchovy, vzdělání a sociálních dovedností dané osoby.
 • AACR – Animal Assisted Crisis Response – krizová intervence za pomoci zvířat se zkratkou KI. Je zaměřena na přirozený kontakt zvířete a člověka, který se ocitl v krizovém prostředí. Cílem je harmonizace psychického a fyzického stavu.

Mezi nejznámější druhy zooterapie patří:

 • Hipoterapie – za pomoci koně
 • Canisterapie – s podporou psa
 • Felinoterapie – za přispění kočky
 • Delfinoterapie – za pomoci delfínů
 • Lamaterapie – s využitím lamy
 • Insektoterapie – s využitím hmyzu (motýli, vážky atp.)
 • Ornitoterapie – využití některých druhů ptactva
 • V poslední době se hodně rozvíjí terapie za pomoci hospodářských zvířat.

Další druhy zvířat, jež jsou využívány k zooterapii:

 • malá domácí zvířata
 • hospodářská zvířata
 • volně žijící zvířata
 • exotická zvířata v zoo

Pozitiva zooterapie:

 • pokles krevního tlaku
 • úprava srdečního rytmu
 • zlepšení a prohloubení dýchání
 • uvolnění svalových spasmů
 • úlevy od bolesti kloubů a svalů
 • psychologická pohoda a pozitivní naladění
 • odbourání stresu a duševní rovnováha
 • zlepšení pohybu, psychomotoriky a motoriky
 • zklidnění emočně sociálního chování a vazeb
 • navození emocionální stability
 • zvýšení vnímání, rozvoj řeči a slovní zásoby

Všechny tyto oblasti lidského zdraví a organismu lze zooterapií ovlivnit a rozvíjet. Zooterapie se v současnosti neuplatňuje pouze v domovech důchodců, v domovech s pečovatelskou službou, léčebnách dlouhodobě nemocných, u handicapovaných a u nemocných dětí, ale také v psychiatrických léčebnách, v dětských domovech a kojeneckých ústavech, nemocnicích, školách a školkách a v nápravných zařízeních.

Zdroj foto: www.flickr.com

Tagy: animalterapie, canisterapie, děti a nemocní, handicapovaní, léčba se zvířaty, senioři, zooterapie