IOLDP: víte co to je a k čemu je to dobré?

Vydáno 26.7.2017 Péče o seniory Pavla Jelínková

Složitá zkratka skrývá něco, oč by se měl aktivně a ideálně každoročně zajímat každý z nás. Čím dříve, tím lépe, protože na sklonku produktivní části života je většinou již pozdě.

IOLDP: víte co to je a k čemu je to dobré?

Odchod do důchodu a pobírání starobního důchodu se týká všech. Každý z nás jednou do této fáze dojde. Důchody se u nás vyplácejí z důchodového pojištění, které je nedílnou součástí sociálního pojištění. To hradí také každý z nás a de facto po celý produktivní život. A díky IOLDP a ELDP můžete mít kontrolu nad konečnou výší svého starobního důchodu.

ELDP

Je Evidenční list důchodového pojištění, který má za povinnost každým rokem vystavit zaměstnancům jejich zaměstnavatel. Ten zasílá na Českou správu sociálního zabezpečení. ELDP je velmi podstatným dokumentem, díky němuž se na ČSSZ eviduje vaše doba zaměstnání, která je důležitá pro kompletní evidenci vašich pracovních aktivit a v konečném důsledku pro výpočet správné výše vašeho starobního důchodu.

IOLDP

Jak ale kontrolovat, zda zaměstnavatel svoji povinnost plní, když třeba nemáte kopie ELDP? Jednoduše toto lze učinit za pomoci žádosti o vystavení IOLDP, což je Informativní osobní list důchodového pojištění. Na jeho vystavení máte každoročně nárok. Požádat o něj lze ČSSZ na základě vyplnění formuláře „Žádosti o zaslání informativního osobního listu důchodového pojištění“. Stáhnout si jej můžete zde.

Jak na to?

Formulář si stáhněte, vytiskněte a vyplňte, přičemž můžete vypsat, vyplnit a zaslat v jedné obálce více žádostí pro více členů rodiny. Žádost o IOLDP nemusí být zasílána doporučeně.

Vše zašlete na adresu

  • Česká správa sociálního zabezpečení
  • Odbor správy údajové základny
  • Křížová 25
  • 225 08 Praha 5

Informativní osobní list důchodového pojištění vám bude zaslán na adresu uvedenou v žádosti zhruba do 14 dní. Poté lze informace v něm porovnat s vašimi podklady o zaměstnavatelích a vašich zaměstnáních.

Co obsahuje IOLDP?

IOLDP obsahuje veškerý souhrn a přehled vaší doby důchodového pojištění jež má ČSSZ ve své evidenci uloženu. Je v něm vše ke zjištění nároku na důchod a jeho výpočtu.

Co dělat, když něco chybí?

Jestliže v IOLDP něco chybí (nějaká doba zaměstnání), je nutno se obrátit na tehdejšího zaměstnavatele, a upozornit jej, že nesplnil své zákonné povinnosti ohledně evidenčního listu a požádat jej o zaslání evidenčního listu ČSSZ.

Když zaměstnavatel nekomunikuje nebo neexistuje, obraťte se na místně příslušenou OSSZ dle sídla zaměstnavatele, ve kterém vede nebo vedl evidenci mezd. OSSZ sama sjedná nápravu, když právě OSSZ může zjistit adresu archivu u zaniklých zaměstnavatelů, nebo poradit, jak dál postupovat a chybějící dobu zaměstnání prokázat.

Kam se obrátit pro radu a pomoc? Dílčí pomoc i radu lze získat na zmíněné místně příslušné OSSZ. Pokud celému systému a evidenci nerozumíte, lze si vše nechat zrevidovat některou poradenskou agenturou, jež se oblastí starobní penze zabývají. Velmi příznivé ohlasy má například Česká penze. Poradit mohou také některé bankovní resorty nebo osobní finanční poradce.

Zdroj foto: Pixabay.com

Tagy: CSSZ, Evidenční list důchodového pojištění, Informativní osobní list důchodového pojištění, OSSZ, starobní důchod