Jak usnadnit paliativní péči doma?

Vydáno 23.12.2015 Péče o seniory Pavla Jelínková

Paliativní a hospicová péče jsou pojmy, o nichž se velmi těžce hovoří, a to už jen z důvodu, že jsou tyto pojmy spojeny s umíráním a odchodem člověka z tohoto světa. Jak je to s nimi dnes?

Jak usnadnit paliativní péči doma?

mobilních hospicích jsme již na našem portálu psali, o paliativní péči také. Stále je to však aktuální téma, dnes možná více než kdy dříve. Česká populace stárne, a proto toto téma trápí stále více lidí – samotné seniory, ale i jejich blízkých.

Mnoho z nich by si přálo zůstat do posledních chvil se svojí rodinou a přáteli – doma. Dle průzkumů má toto přání více než čtvrtina obyvatel ČR. Málokdy však na to mají dostatečné podmínky, potřebnou pomoc a podporu. Řešením je mobilní hospicová péče a terénní paliativní pracovníci.

Již jsme na portálu rozebírali paliativní péči jako takovou, hospice i mobilní hospicové služby. Nyní jsme se zaměřili na to, co se za tu dobu změnilo. Je paliativní péče blíže lidem? Co mobilní hospice a terénní pracovníci v ní?

Pozitivní je, že se tato sféra stále rozvíjí. Negativní je to, že stávající stav a rozvoj prostě nestačí. Ač je dobrá vůle, v mnoha případech chybí kvalifikovaný personál v takovém počtu, který by byl aktuálně potřebný. A ti, kteří v oblasti paliativní péče fungují, nejsou dostatečně ohodnoceni. Navíc služby mobilních hospiců a terénních paliativních pracovníků nejsou kryty a hrazeny zdravotními pojišťovnami.

To je velký problém a vypadá to, že v tomto Česko zaspalo dobu. Starších občanů, seniorů a nemohoucích přibývá, a ač si tito lidé poctivě platili desítky let zdravotní pojištění, ve výsledku nemají na úhradu terénní paliativní péče nárok a nemohou služby kvůli nedostatku financí vůbec čerpat.

V reálu dnes vůbec neexistuje ani úhrada mobilních hospicových služeb skrz zdravotní pojišťovnu, ani jiný podobně koncipovaný příspěvek, což je samozřejmě špatně. Pak končí mnoho lidí v LDN, ústavech, nemocnicích a kamenných hospicích. To vše i přesto, že by domácí paliativní péče vyšla jak stát, tak zainteresované instituce celkově mnohem méně než ústavní.

Paliativní péče (péče o umírající) je v Česku málo skloňovaný pojem a hovořit se o něm začíná až nyní. Navíc u nás není ani nijak silně zakotveným studijním oborem na středoškolské či vysokoškolské úrovni. Má formu jen nepovinné výuky a kurzů. To je oproti zahraničí diametrální rozdíl. Tam se již dávno prokázalo, že mobilní hospicová péče a terénní paliativní pracovníci jsou přínosem a společensky nejen prospěšní, ale že se i danému státu vyplácí.

Hospicová domácí péče je spojena s maximálním zachováním důstojnosti člověka, což mnohdy v ústavní péči není zcela možné zachovat. Doufejme, že se stárnoucí populací dojdou sluchu u zákonodárců i změny v této oblasti. Měly by přijít brzo a rychle. Protože stáří se nevyhne nikomu – ani jim.

Zdroj foto: Flickr.com

Tagy: mobilní hospicová péče, paliativní péče, terénní paliativní péče