Články


K příspěvkům a dávkám patří i sirotčí důchod dětí a studentů – i o prázdninách

Vydáno 23.7.2017 Příspěvky a dávky

K příspěvkům a dávkám patří i sirotčí důchod dětí a studentů – i o prázdninách

Červen je měsícem, v němž mnohé děti ukončují povinnou školní docházku, studenti studium na středních, vyšších a vysokých školách. Jsou-li to pobirateli sirotčího důchodu, mohou jej čerpat i během prázdnin. A jsou-li vysokoškoláky, je jim sirotčí důchod vyplácen ještě následující měsíc po měsíci, ve kterém bylo studium ukončeno. Celý článek


1 5 6 7 8 9 10 11 26 50