Co je nového v nemocenském pojištění pro rok 2018?

Vydáno 18.1.2018 Příspěvky a dávky Pavla Jelínková

Letošní rok je bohatý na různé legislativní změny. Mimo důchodového pojištění a sociální sféru se novinky objeví i v oblasti nemocenského pojištění. Některé změny mají účinnost od počátku tohoto roku a jiné nabydou platnosti v jeho průběhu.

Co je nového v nemocenském pojištění pro rok 2018?

Zvýšení nemocenského

Od 1. ledna 2018 se navyšuje sazba nemocenského a to tak, že:

  • od 31. kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti bude nemocenské činit 66 % redukovaného denního vyměřovacího základu namísto původních 60 %.
  • od 61. kalendářního dne pak činí 72 % redukovaného denního vyměřovacího základu

Dlouhodobá nemocenská

Lidem, kteří budou v dočasné pracovní neschopnosti déle než měsíc, bude tedy vypláceno vyšší nemocenské. Kalkulačka pro orientační výši dávky je již nyní na webu ministerstva práce a sociálních věcí.

Nemocenská hasičů a členů integrovaného záchranného systému

Odlišná bude také od 1. 2. 2018 nemocenská člena jednotky sboru dobrovolných hasičů a členů ostatních složek integrovaného záchranného systému. Ta bude za kalendářní den nově činit 100 % redukovaného denního vyměřovacího základu v případech, kdy:

  • byl pojištěnec uznán dočasně práce neschopným nebo mu byla nařízena karanténa v důsledku toho, že se prokazatelně podílel v obecném zájmu na hašení požáru
  • nebo na provádění záchranných nebo likvidačních prací
  • anebo na plnění úkolů ochrany obyvatelstva jako člen jednotky sboru dobrovolných hasičů obce povolané operačním a informačním střediskem integrovaného záchranného systému

Uvedená pravidla platí i pro členy ostatních složek integrovaného záchranného systému, který k této složce není v pracovněprávním nebo služebním poměru.

Pro vznik nároku na tuto 100 % výši redukovaného denního vyměřovacího základu je nutno doložit potvrzení operačního a informačního střediska integrovaného záchranného systému, které potvrdí členství a příčinu pracovní neschopnosti či karantény.

Otcovská poporodní péče

Rovněž od 1. února 2018 budou moci lidé požádat o novou dávku nemocenského pojištění – otcovskou. O ní jsme psali na našem portálu zde.

Dlouhodobé ošetřovné

od 1. června 2018 bude nově možné čerpat dlouhodobé ošetřovné. O tomto faktu jsme psali na našem portálu již také, a to v tomto článku.

Další změny

S účinností od 1. února 2018 v zákoně o nemocenském pojištění nabývá platnosti tzv. technická novela. Ta vychází z praktických zkušeností s prováděním nemocenského pojištění. Změny v zákoně o nemocenském pojištění jsou převážně provozně-technického a nikoli zásadního charakteru.

Zpřesňuje se jimi například

  • okruh nemocensky (a důchodově) pojištěných zaměstnanců
  • upravují se podmínky účasti zaměstnanců na nemocenském pojištění v případě navazujících zaměstnání stejného druhu
  • novelizuje podmínky nároku na dávku nemocenského pojištění u zaměstnání malého rozsahu (nebo dohody o provedení práce)
  • řeší a upravuje se stanovení rozhodného období pro výpočet dávek či podmínky při vyplácení nemocenského ve sporných případech

Výše dávky – kalkulačky dávek

Kalkulačky všech dávek – otcovské, ošetřovného, peněžité pomoci v mateřství a výše nemocenské najdete zde.

Zdroj foto: Pixabay.com

Tagy: Dlouhodobá nemocenská, Nemocenská hasičů a členů integrovaného záchranného systému, Novinky v nemocenském pojištění pro rok 2018, Zvýšení nemocenského